Demokratene Norge
Varmere samfunn
Pixabay

Demokratene vil ha et varmere samfunn og styrke velferdsstaten

Demokratene vil kjempe for bedre vilkår for de vanskeligstilte og fattige, samt være en garantist for ivaretakelse og videreutvikling av velferdssamfunnet.

Familien, enkeltmennesket, og den private eiendomsrett og råderett er de mest grunnleggende bærebjelkene i samfunnet.

​Demokratene mener en grunnleggende holdning må være at alle skal bidra etter evne for å sikre gode og bærekraftige velferdsordninger i fremtiden. Dagens velferdssystem baserer seg, i utgangspunktet, på prinsippet om at alle som kan skal klare seg selv, leve av egen inntekt, og ta vare på seg selv og sin egen familie. De som ikke makter dette av helsemessige årsaker skal få hjelp av fellesskapet til å leve et verdig liv. Det skal ikke være skamfullt å være kronisk syk i Norge! Demokratene ønsker å øke uføretrygden. Er man genuint ufør skal det være mulig å leve et trygt og verdig liv i Norge. 

De færreste har en rik familie som stiller opp økonomisk hvis man blir syk, utsatt for en ulykke, og ender opp som varig ufør. I slike tilfeller er det viktig å ha et sikkerhetsnett i form av gode velferdsordninger. I Norge har vi lenge hatt et godt system for å fange opp de som ikke lenger er i stand til å stå i arbeidslivet. I 2018 var Solberg-regjeringen sammen med Frp arkitekten bak AAP-kuttene som da trådte i kraft. Høyre hevdet at AAP-ordningen var moden for revisjon fordi for mange mottok ytelsen i altfor lang tid. Det har Høyre i og for seg rett i. Problemet er bare det at Høyres løsninger skyver ansvaret for denne systemfeilen over på et stort antall syke mennesker uten at de er avklart mot arbeid eller trygd. Det er uklokt, og vitner om lite innsikt og empati. Demokratene er imot slike løsninger. Det er penger nok i Norge til at vi kan unngå hjerteløse kutt, og det er også intelligens nok til å finne løsninger som ikke rammer vanlige folks liv. Dette er en av mange problemstillinger Demokratene vil ta tak i når vi får mandat. 

​Les også: Demokratene setter Norges interesser først!

Brukere av nav melder ofte om en vanskelig prosess der man får tvetydige og uklare beskjeder om rettigheter, plikter, og dokumentasjon. Demokratene vil ha et velferdssystem som sikrer den enkelte rett ytelse til rett tid. Nav skal i utgangspunktet være objektive og hjelpsomme i alle saker. Selv om ikke alle klienter har krav på medhold i alt, så er de fleste i en svært sårbar livssituasjon, og behøver dermed ikke mer motgang enn de må ha. Demokratene mener at navs kommunikasjon har et forbedringspotensiale. Den kan bli mye klarere og enklere. 

Demokratene har mye annen god arbeids- og velferdspolitikk. Her er noen eksempler fra vårt partiprogram: 

15.1 Stans av sosial dumping
Demokratene vil stoppe sosial dumping på norske arbeidsplasser ved å trekke Norge ut av EØS. Arbeidsinnvandring skal være selektiv, sjelden, og basert på nasjonens behov. I de tilfeller arbeidsinnvandring er ønskelig skal den hentes fra land som er kulturelt mest mulig likt oss selv.

​Demokratene vil sette inn kraftigere innsats for å avdekke arbeidsgivere som utnytter sosial dumping i sine bedrifter, og i større grad etterforske mulige brudd.

15.2 Arbeidsliv
Demokratene mener det er viktig med gode og stabile arbeidsforhold for folk flest, samt at det offentlige skal fremstå som et godt eksempel til etterfølgelse.

  • Demokratene vil som følge av dette pålegge det offentlige å tilby sine arbeidstakere fra fulltid ned mot 60% stilling til de som ønsker det.
  • Demokratene mener at det hovedsakelig skal være norske sjøfolk som jobber i norske farvann. Derfor vil vi sørge for at bedrifter som mottar støtte fra staten for sin drift i norske farvann skal ha minst 75% arbeidstakere som skatter til Norge gjennom det aktuelle arbeide.
  • Demokratene vil bekjempe parallellsamfunn generelt, men også i arbeidslivet ser vi en økende trend til dette fenomen og tilhørende kriminalitet. Vi vil derfor at alle virksomheter som opererer i/mot det norske markedet med over 4 ansatte skal ha minst 25% norske statsborgere med minst 50% av besteforeldre som er født i Norge, eller 25% av arbeidstimene skal være utført av ansatte med samme bakgrunn og under samme dokumenterte vilkår.

15.3 Reduksjon av deltidsansettelse
Demokratene ønsker en reduksjon av deltidsansettelse for å fremme forutsigbare og stabile arbeidsforhold. Demokratene vil sette strengere krav for stat og kommune om å tilby faste og fulle stillinger. Det skal innføres et tak på hvor mye penger man kan motta fra det offentlige, uansett hvor mange rettigheter man har. Det skal lønne seg å jobbe.

15.4 Honnørpolitikk
Demokratene vil ha en seniorpolitikk som bidrar til at eldre blir oppfattet som en positiv ressurs for arbeidslivet, og som fremmer yrkesdeltakelsen blant eldre. Nye pensjonistkull må kunne velge å jobbe lengre, eller kombinere pensjon og inntekt, for å få tilsvarende økonomi som dagens pensjonister.

15.5 Oppheve underregulering av pensjoner
Et av de viktigste eldrepolitiske grepene er at underreguleringen av norske pensjoner må ta slutt. Pensjonistene har tapt nok på denne underreguleringen som er vedtatt av et nesten samlet storting. Demokratene vil sørge for at satsene blir endret til hva de hadde vært om det ikke hadde vært for underreguleringen. 

15.8 Øke minstepensjonen
Det skal være mulig å bli gammel i Norge med verdighet. Minstepensjonen må heves. Dette kan gjerne kombineres med ekstra pensjonspoeng for de som fikk barn slik at de som investerte i fremtidens skattebetalere og bidragsytere får mer igjen for sin innsats enn de som valgte å ikke få barn. Ekstra pensjonspoeng, spesielt for mødre, skal ha tilbakevirkende kraft for de som allerede har blitt pensjonist i dag.

15.12 Slutt på velferdseksport
Økt arbeidsinnvandring fra EØS-land og rask opptjening av velferdsgoder har ført til økt eksport av enkelte velferdsordninger. Fordi norske stønader er fastsatt i forhold til norske priser og lønninger gir dette svært god kjøpekraft i enkelte andre land. Det er også slik at innbyggere av andre land ofte kan påberope seg norske velferdsgoder. Demokratene vil ha slutt på trygdeeksport, noe som vil være mulig om vi tilsidesetter EØS-avtalen.

​Les ogsåDemokratene får 3,1 prosent oppslutning i en ny måling!

Artikkelen ble først publisert på min blogg.


Demokratene vil ha et varmere samfunn og styrke velferdsstaten

Nina Cappelen

Fylkesstyremedlem og stortingskandidat for Demokratene i Vestfold og Telemark


Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.