Norgesdemokratene
Kjære Norgesdemokrat

Kjære Norgesdemokrat!

Tusen takk for all støtte og hjelp gjennom valgåret som snart ligger bak oss.

Partiet har styrket organisasjonsstrukturen, og antall lokallag har vokst kraftig i 2023. I mange av disse er det høy aktivitet, der vår politikk og organisasjon videreutvikles på demokratisk vis. Vi har også sett en kraftig vekst i medlemstall og aktivitet for «Demokratenes Ungdom»!

Mange jobbet godt i valgkampen, og kommunevalget ga oss ti kommunestyrerepresentanter rundt i Norge, som nå hevder partiets politikk i kommunale fora, og skal gjøre dette i minst fire år.

Valget gikk omtrent som forventet. Vi stilte liste i 22% av mulige valgkretser. «Landsresultatet» for kommunevalget kan derfor ikke sammenlignes med et stortingsvalg som vi hadde i 2021, der vi stiller i alle fylker, og alle velgere kan stemme på oss.

Dersom ND hadde stilt liste i alle mulige kommuner i år, har vi beregnet at landsresultatet ville vært signifikant bedre enn resultatet på landsbasis i 2021.

Situasjonen i Norge pakker seg til politisk. Det blir stadig klarere at regjeringen og stortingsflertallet ikke jobber for Norge og det norske folk. Både vår økonomi, frihet og sikkerhet er under press. Hverken stortingsrepresentanter eller ledende medier synes å kunne eller ville påvirke utviklingen.

Den gjennomsnittlige husstands disponible realinntekt har forverret seg vesentlig i 2023. Prisene har steget enormt siden 2020, anført av vanvittige priser på strøm, drivstoff og mat, samt høyere renter. Som om ikke det er nok, økes skatter og avgifter kraftig.

Inntektsutviklingen har ikke hengt med i det hele tatt. Resultatet er et kraftig fall i levestandard, som vi neppe har sett slutten på. Det verste er at alt kunne ha vært unngått med en annen politikk!

På toppen av dette ser vi at regjeringen i stadig større grad imøtekommer krav fra overnasjonale organer som FN, EU, WHO og WEF. Dette gjør Norge fattigere, mindre fritt og mer sårbart.

Den norske pengesekken lekker som en sil til diverse utenlandske formål. Eksempelvis den endeløse krigføringen i Ukraina og ulike former for gaver og «bistand» til tvilsomme regimer, som bl.a HAMAS.

Hundrevis av milliarder årlig stjeles innenriks av det vanvittige «Grønne Skiftet» og en ekstremt kostbar og farlig immigrasjonspolitikk. En ineffektiv og overadministrert offentlig sektor krever selvfølgelig som vanlig sitt.

I tillegg kommer inngåelse av avtaler som medfører permanent avgivelse av suverenitet, og også individuell frihet, på viktige områder som bl.a energi, sikkerhet og folkehelse.

Aldri har behovet for et parti som setter Norge først vært større enn nå.

Blant registrerte partier er det knapt andre enn ND som har en komplett politisk oppskrift som kan få Norge på rett kjøl.

Jeg ser frem til å spre ND’s politiske budskap og vekke mange flere norske velgere frem mot valget i 2025. Da går siste tog trolig for Norge.

I nær fremtid vil vi lansere en rekke offensive tiltak for å komme sterkere på banen.

Vi vil blant annet forsøke å omgå politisk motivert sensur og medieboikott, samt bygge en større medlemsmasse og en enda mer effektiv organisasjon, som samlet vil kunne styrke muligheten for at Norgesdemokratene får reell politisk innflytelse om to år!

I den forestående kampen er DU og likesinnede Norgesdemokrater vår viktigste ressurs!

Vi gleder oss til det videre samarbeidet, og ønsker deg og dine kjære en riktig god og fredelig jul!

Kjære Norgesdemokrat!

Vennlig hilsen

Geir Ugland Jacobsen, partileder

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com