Norgesdemokratene

Kategori -Vest-Agder

Våre verdier er under press

«Norge er heldigvis en demokratisk nasjon med respekt for grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet og religionsfrihet. Dette er viktige verdier som må ivaretas og kjempe for hver dag, i en tid da både vår...