Norgesdemokratene

Våpenhvile og fredsforhandlinger i Ukraina umiddelbart.

Sluttreplikk om Norgesdemokratene og NATO.

Rikets tilstand

Eidsvolls Plass i Oslo den 3. juni kl. 16 - 18.

Norgesdemokratene og NATO

Norgesdemokratenes syn på NATO

Innvandringsbefolkningen vokser, antall nordmenn og kvinners rettigheter synker

Prognosene fra SSB viser at nordmenn vil komme i mindretall i egen hovedstad i løpet av noen få år.

Gratulerer med dagen Norge

Norgesdemokratenes 17. mai-hilsen

Landsmøte 2023

Pressemelding fra Norgesdemokratene 15. mai 2023

Global klimasvindel

Kun umoralske parasittvirksomheter tjener på vindkraft.

Frigjøringsdagen

I dag, på 8. mai, vaier flagget friskt utenfor kontorvinduet.

Nytt parti?

Har Norgesdemokratene blitt et "helt nytt" parti?

Eat ze bugs

Er du villig til å ofre helsen for å "redde klimaet"?

Hyttene skal melkes

Forslag om ny hytteskatt vil gjøre det vanskelig for vanlige folk å eie hytte.

Det er nok nå, Jonas

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, bør ta sin hatt og gå.

Når tryggheten forsvinner

Vestlige lands unike utvikling siden den første industrielle revolusjon, er basert på noen grunnleggende forutsetninger.

Regjeringens forslag til endringer i smittevernloven strider mot Grunnloven

Regjeringen ønsker å innlemme oss alle i et helsebasert diktatur.

Selvfølgelig er innvandring et tema ved valget 2023

Ingen nye asylmottak, retur av asylsøkere med avslag på opphold, retur av asylsøkere med kriminelt rulleblad og hjelp til flyktninger i nærområdene - ikke i Norge.

EUs nye bygningsdirektiv

På ny skal vi trenges opp i et hjørne — på Stortingets vakt.

Siste Artikler

Podcast og Video

Kategorier