Demokratene Norge
15 Kjernesaker
Bildet er tatt av Pashi fra Pixabay

15 Kjernesaker

Les siste nytt blant våre artikler her. I selve programmet finner du mer om hva vi mener.
Programmet er under endring og forventes ferdig i slutten av mai 2021.


Kort om hva vi mener om tema som Innvandring, EU, Islam, avgifter m.m.

Nei til EU og EØS

Ja til norsk selvråderett

Norge er en suveren stat som skal styres av norske velgere, og norske lover skal vedtas av Stortinget, eller folket, ikke av andre land eller riker. Norske politikere er valgt for å ivareta Norges interesser, ikke andre lands interesser. De skal ikke tjene andre land, eller internasjonale fora med en egen agenda.


Nei til EU og EØS

Nei til overnasjonalitet

Norge er en fri og selvstendig stat med suverene grenser og makt over eget territorium. Overnasjonale avtaler rammer vår selvstendighet og folks lommebok, derfor vil vi trekke Norge ut av FN, EØS, ACER, Schengen, Marrakesh- og Parisavtalen. NATO-medlemskapet skal bestå.


15 Kjernesaker

Ja til samarbeid og handel uten tvang

Demokratene mener at handel og samarbeid mellom frie stater ikke er forenelig med tvang, press eller overnasjonalitet. Forretningsfolk finner alltid løsninger, derfor ønsker vi frihandelsavtaler og samarbeid over landegrenser i gjensidig respekt for hverandres suverenitet.


Nei til EU og EØS - Ja til demokrati

Ja til ekte demokrati

Vi eksisterer for å ta makt fra den internasjonale elite, og gi mest mulig makt tilbake til folket. Politikere bør være folkets tjenere, og beslutninger som angår styringen av Norge skal reflektere den norske folkeviljen. Derfor ønsker vi hyppige og bindende folkeavstemninger, etter modellen fra Sveits.


Nasjonal Trygghet

Ja til nasjonal trygghet

Norske borgere skal føle seg trygge fra kriminalitet, vold, selvtekt, og trusler. Derfor vil vi styrke politiet, grensekontrollen, Heimevernet og militæret. Politikere og media som sprer uro, panikk, katastrofeangst og usikkerhet blant voksne og barn, bør vendes ryggen.


Ja til velferdsstaten

Ja til velferdsstaten

Den norske velferdsmodellen skal bevares og styrkes ved at vann, strøm, veier, jernbane, post, medisiner og helsetjenester skal kontrolleres av staten. Erfaring viser at kommersielle aktører som får forvaltningsansvar på kritiske områder, alltid utnytter sin maktposisjon for å berike seg.


Nei til offentlig sløsing- Nei til EU og EØS

Nei til offentlig sløsing, mer til folket

Vi vil kutte den offentlige sløsingen og vanvittige pengebruken på byråkrati, klima, bistand, EU og FN; og heller la pengene komme folket til gode gjennom avskaffing av bomavgifter, andre avgiftskutt, mindre sentralisering, økt sysselsetting, mer velferd, tjenester og goder – så som gratis tannlege. Det er penger nok, med en mer fornuftig disponering av offentlige midler.


Nei til sensur

Nei til sensur

Ytringsfriheten er absolutt, og grunnlaget for demokratiet, fri debatt og vestlig sivilisasjon. Kommersielle nettselskaper som sensurerer, no-platform’er, saboterer eller stjeler data fra folk eller bedrifter, skal bøtelegges så hardt at uvesenet opphører. Et nettombud bør vurderes.


Ja til borgerrettigheter

Ja til borgerrettigheter

Norske statsborgere har rett til beskyttelse av staten, uansett hvor de befinner seg. Ingen private institusjoner har rett til å frata individet friheten, pass eller ID – eller retten til bolig, vann, strøm, energi, mat, privatliv, advokat, helsehjelp, kontanter, banktjenester, internett, TV-tjenester, transport eller fri bevegelse.


Nei til vindkraft og strøm-monopol

Nei til vindkraft og monopol-profitt på strøm

Våre vann-, natur- og energiressurser tilhører norske statsborgere. Borgerne bør ha tilgang til fossil energi og strøm til lave priser – og rett til å velge energitype for oppvarming, drift og transport fritt. Lave energipriser skal stimulere næringslivet. Vindkraft er miljømessig og samfunnsøkonomisk ødeleggende, og derfor uønsket i Norge.


Bærekraftig migrasjon

Vi vil avvikle asylinstituttet

Asylinstituttet er ødelagt av misbruk, korrupsjon og menneskesmugling. Derfor vil Demokratene oppheve retten til å søke asyl på norsk jord. Søkere skal ikke oppholde seg i Norge mens søknaden behandles. Kvinner og kristne skal prioriteres. Hjelp og beskyttelse skal kun ytes i lavkostland så langt som mulig, og være av midlertidig karakter.


Avvikle klimahysteriet

Vi vil avvikle klimahysteriet

Vi vil ta Norge ut av Parisavtalen, og avslutte alle klimatiltak, klimasatsinger, klimaavgifter og subsidier; stoppe fortetting, vindkraft, elektrifiseringen av samfunnet, fjerne klimalover og reguleringer – og avvikle alle offentlige stillinger relatert til klimahysteriet.


Nei til islam

Vi vil erklære islam et politisk idesystem

Islam er et konkurrerende samfunnssystem med egne lover, rettssystem, økonomisk system, politikk, skolesystem, leveregler og kultur. Islam skal ikke etableres i Norge. Derfor må islamiseringen aktivt motarbeides. Menigheter som forkynner en lære som er uforenlig med verdiene i et sekulært samfunn, skal ikke motta noen offentlig støtte – ei heller støtte fra utlandet.


Innvandrere skal assimileres

Innvandrere skal assimileres

Mennesker som får opphold i Norge skal tilpasse seg den kultur, normer og de verdier som gjelder her. Dette gjelder blant annet respekt for grunnlov, demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling.


Vi vil bevare, bygge og gjenoppbygge

Vi vil bevare, bygge og gjenoppbygge

Globalisme og sentralisering undergraver norsk industri, jobbmarked, kultur og egenart. Vi vil stoppe evige reformer og endringstrang – og heller spørre hva som skal bevares. Vi vil styrke distriktene, og bygge opp selvforsyning, industri, landbruk, skogbruk, gruvedrift og alt annet vi har vært og er gode på.


Ovenstående er enten komprimerte utdrag fra Demokratenes eksisterende program, som dekker de fleste essensielle saksfelt, eller fra innsendte forslag under behandling. Det nye programmet vil være tilgjengelig fra første uke i juni 2021.


Siste poster:

Demokratene vil oppheve tvangssammenslåingen av kommuner og fylker
Demokratene har sett seg lei på at særlig Oslo, styrer utviklingen i hele …
Demokratene vil stoppe multinasjonale selskaper som driver menings-sensur av nordmenn
Vi ser nå at verdenshistoriens største multinasjonale selskaper som Amazon, Google, Facebook og …
Demokratenes Vidar Kleppe: Når Demokratene kommer på stortinget etter høstens valg, vil vi selvsagt innføre et nasjonalt tiggeforbud for utenlandske statsborgere.
Demokratenes Vidar Kleppe: Når Demokratene kommer på stortinget etter høstens valg, vil vi …
Stortings-globalistene må stoppes
For meg er det het uforståelig at stortingspolitikerne hvert år bruker ti-talls milliarder …
Norge trenger norske skip og norske sjøfolk på alle verdenshav
Uten norske sjøfolk vil vi i løpet av relativt få år ikke kunne …
Politisk islam må stoppes
Demokratene er helt imot det islamske samfunnssystemet fra 600-tallet. Sharialovene er ikke forenlige …
NRK svikter igjen
Allerede torsdag den 10. juni kom meldingen at statskanalen NRK, eller som det …
Demokratene vil ha en kraftig styrkning av helseberedskapen
Korona-krisen har til fulle avslørt og synlig gjort en stor mangel på intensivplasser …
Demokratene vil ha mer direktedemokrati
Demokratene ønsker å innføre større grad av direkte demokrati, slik man ser brukt …
Globalismen har feilet fullstendig
Demokratene har startet en anti-globalistisk bølge av nytt håp for frustrerte velgere som …
Nytt program!
I dag lanserer Demokratene sitt partiprogram for perioden 2021-2025.
Norge trenger helt klart innvandringsstopp
Viste du at at tall fra UDI viser at lille Norge har gitt …

Følg oss

Ikke vær sjenert: ta kontakt! Vi elsker å møte nye interessante mennesker — og å få nye venner.