Demokratene Norge
Norsk bistand på ville veier

Norsk bistand på ville veier

Det Norske bistandsbudsjettet er årlig på over 40 milliarder kroner. År etter år øker det jevnt og trutt — fullstendig uten styring og kontroll. Riksrevisjonen har gang på gang påpekt og advart Stortinget og ulike...