Norgesdemokratene
12.000 år med norsk historie

12.000 år med norsk historie

En bok om arven fra jegere, krigere og vikinger.

Hvem var de, hvor kom de ifra og hvilken arv har de etterlatt seg? Dette er en bok alle nordmenn bør lese og ha i hylla.

Vi har også fått inn noen signerte utgaver som går ut så langt lageret rekker. Vi har fått frist til fredag 8. desember kl. 13:00

Boken er allerede på Norges bestselgerliste. Normal pris hos Norli er 449 kr.

Noe av det viktigste vi har snakket om i “12 000 år med norsk historie” er hvordan vi som samfunn har overlevd store katastrofer. Faktisk viser dataene at vi nå står overfor en ny katastrofe, og da kan det være smart å reflektere over hvordan vi har greid oss i tidligere tider, spesielt med de særegne rammebetingelsene som Skandinavia setter.. Det er virkelig fascinerende å se på hvor mye som gjentar seg; før hver krise, under hver krise og etter hver krise når store og små samfunn skal bygges opp igjen på ny. I boken forteller vi om hvor mye innsikt og dyp læring som er tilgjengelig for oss, om vi bare åpner øynene, som kan og bør være til stor hjelp for mange mennesker de neste 20-30 årene.

Sturla Ellingvåg
12.000 år med norsk historie

Sturla Elligvåg har drevet med kartlegging av norske vikinger via det nyeste innen DNA-forskning.

Han forsøker å forstå historien i et lengre tidsrom for å se hva den kan fortelle oss om hvorfor vi lever som vi gjør.

Sturla Ellingvåg er historiker. I snart 18 år har han jobbet historiefaglig med DNA-forskning, blant annet for å se om Rollo av Normandie var identisk med Gange-Rolv. Han har jobbet med DNA- og historieforsking ved DNA-laben Geogenetics Centre, Københavns Universitet. Som forsker har Sturla Ellingvåg vært leder for mange ekspedisjoner på flere kontinenter. Han har vært med i podcaster og TV-programmer i flere land og holdt to TED-talks om demokrati og menneskerettigheter.

Nova Kinosenter, Trondheim – 7. mars 2024

Sturla utfordrer andre historikeres vedtatte teorier, og det gjør man ikke ustraffet. For dette har han fått mye kritikk og motgang fra kolleger.

Boken er skrevet i en intervjuform i samarbeid med Wolfgang Wee og hans podcast-serie. Det gir boken et lett og engasjerende språk som er godt forståelig uten å være kjedelig.

Fra Norli bokhandel:
“Hvem var de første nordmennene? Hvor kom de fra og hvilken arv har de etterlatt seg? Dette er en unik historiebok, basert på ny teknologi og DNA-forskning, som gjør at vi kan se vår egen historie med nye øyne.

Stadige forbedringer i DNA-teknologien har de siste årene ført til en revolusjon innen vår historieforståelse. Nye metoder gjør at deler av vår historie nå må skrives om. 12 000 år med norsk historie gir et nytt overblikk over de lange linjene i vår eldste historie. Gjennom samtaler mellom Wolfgang Wee og Sturla Ellingvåg, basert på Ellingvågs omfattende kunnskaper om den nyeste DNA-forskningen, får vi blant annet vite hvordan jeger- og sankersamfunnet fikk en mye større rolle i Norge enn i andre deler av Europa. Denne boken gir oss nye innsikter i hvordan vi skal forstå oss selv og vår egen historie.”

Skulle det være noen problemer, så send mail til bok@nodem.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com