Demokratene Norge

Kategori -Pensjonist

Norske eldre

Eldre fortjener bedre

Norske eldre fortjener verdens beste eldreomsorg. Det er veldig bra at antall eldre i Norge vil øke de neste tiårene, men dette gir en stor utfordring som både stat og kommune må stå sammen om for å løse gjennom...