Norgesdemokratene
Alternativ Media intervjuer Geir Ugland Jacobsen

Årets første oppdatering fra partileder!

Kjære Norgesdemokrat!

Etter kommunevalget har partiledelsen prioritert organisasjonsutvikling.

Ut av dette arbeidet vil vi blant annet få:

 1. Bedre intern koordinering, ikke minst bedre støtte til folkevalgte og tillitsvalgte, både fra sentralt hold, og på tvers i organisasjonen mellom ulike partiledd og ressurspersoner.
 2. Tydeligere markering av partiets politikk i kraft av et større antall kompetente talspersoner på ulike politiske emner.
 3. Et bedre medlemssystem som implementeres i disse dager. Det skal gi bedre oversikt og medlemskommunikasjon, og ikke minst blir det lettere å melde seg inn i partiet enn det har vært i det gamle systemet.
 4. Så fort det nye systemet er fullt operativt, vil det bli lansert en vervekonkurranse som alle dagens medlemmer får anledning til å delta i.
 5. En offensiv pågår for å få etablert flere lokallag. Vi har nå relativt god oversikt over kommuner/områder med tilstrekkelig medlemsgrunnlag, og fylkeslagene vil gjennomføre en planmessig etablering av nye lokallag i sine respektive fylker.

  Ønsker du at vi ser på ditt nærområde i denne forbindelse, kan tips om dette spilles inn skriftlig til sentral org-nest: tom.stian.ohman@demokratene.no
 6. Plan for å gjøre vårt parti og vår gode politikk mer synlig. Kort beskrevet vil den bestå i måter å omgå hinderet som utgjøres av politiserte norske hovedmediers boikott av ND.
 7. Ulike former for samarbeid med andre mer eller mindre nasjonalt orienterte partier i Norge, selv om ingen synes å være så rendyrkede og konsekvente som ND. Vi ser at en samordning av motstanden mot antinasjonal politikk og globalisering av Norge, vil øke sjansene for å vinne slaget mens det fremdeles er tid.
 8. Opptrapping av samarbeidet med andre nasjonalkonservative partier i Europa.
 9. Flere gode forslag til program- og vedtektsjusteringer som kan behandles på Landsmøtet i mai.

I tillegg har vi hele tiden flagget NDs ståsted i aktuelle politiske saker. Hovedsakelig kommer vi til i ulike alternative medier som ikke bedriver politisk sensur av fakta og meninger. Mye blir også gjengitt på vår egen hjemmeside www.norgesdemokratene.no, våre facebooksider (som helst må oppsøkes pga shadowbanning, dvs usynliggjøring, styrt av FB) samt på nå usensurerte «X» (tidligere Twitter).

Politisk er ND kontinuerlig i front på saker som angår Norge. Det er ikke begrenset til viktige innenrikssaker. Vi er i tillegg trolig det partiet i Norge som er best orientert om en internasjonal utvikling som er av eksistensiell betydning for Norge.

Innenriks oppfatter vi at det grunnleggende problemet er den nesten ufattelig illojalitet til Norge og det norske folk som dagens regjering utviser. Utbredt inkompetanse og uærlighet ledsager den nevnte illojaliteten. Fenomenet gjør seg dessverre også gjeldende i store deler av opposisjonen. De fleste av dere har trolig sett dette klart det siste året. Norgesdemokratenes primærmål er å snu mentaliteten på Stortinget, slik at Norge konsekvent settes først. Derfor er det så viktig at vi får mandater ved neste valg, om så bare ett eller noen få. Vi vil uansett være i stand til å vekke Norge og tvinge gjennom endringer bare vi slipper til.

Media er i tillegg en stor utfordring. De aller fleste er dessverre beviselig politisk og økonomisk korrumpert, og på mange politiske temaer totalt verdiløse som informasjonskilder. Dette forholdet har ND også en plan for å rette opp.

Regjeringens og Stortingets lojalitet ligger dessverre mest hos overnasjonale organer som FN, WEF, WHO og EU. Disse organenes prioriteringer er ofte svært tvilsomme, ikke minst med tanke på hva som er best for Norge. Det spillet som for tiden pågår på globalt plan, er av den største betydning for nesten alt som skjer i og med Norge, og krever derfor at vi holder oss godt orientert om hva som skjer, og hva våre politikere foretar seg i den sammenheng.

Norske riksmedier gir oss beviselig ikke den hele og fulle sannheten. Ofte blir fakta manipulert eller direkte utelatt i nyhetsstrømmen. Det er en informasjonskrig som pågår, for å «eie» den demokratiske opinionen. I tillegg manipuleres de demokratiske mekanismene direkte gjennom kampanjejournalistikk, desinformasjon og ekskludering. Dette vet vi, og kan dokumentere at det er slik.

Den eneste responsen vi får fra etablissementet, er at vi farer med konspirasjonsteorier. Det er ikke noe argument, men kun en herske- og ekskluderingsteknikk. ND har hittil fått rett i stort sett alt vi har hevdet. Kall det gjerne konspirasjonsteorier, men det er i så fall ekte konspirasjoner. Og derfor høyst berettiget å påpeke.

I kjølvannet av de overordnede utfordringene, følger de politisk initierte problemene:

 • klimahysteriet med sitt fatale «Grønne Skifte»
 • pandemi-tyranni
 • påtvungen uintegrerbar og vanvittig kostbar immigrasjon
 • energikrise
 • normoppløsende woke-politikk
 • nedbygging av jordbruk og matforsyning
 • nedprioritering av distriktene
 • raskt økende kriminalitet
 • krig og krigsfare
 • neglisjering av livsviktig nasjonal sikkerhet og beredskap
 • renteøkninger
 • skatte- og avgiftsøkninger
 • prisgalopp
 • lavkonjunktur

Og i bakhodet spøker WEFs programerklæring om at vi i 2030 ikke behøver demokratiske valg, vi skal ha åpne grenser og bo i gjennomkontrollerte byer, samt at vi ikke skal eie noe og derfor være lykkelige.

Nå må oppgående og lojale borgere ta styringen i Norge mens det enda er noe å ta vare på.

Det gjøres best og sikrest ved å løfte frem og stemme på Norgesdemokratene.

For dere som av ulike årsaker ikke får med dere alle utspill fra partiet, og ønsker litt mer kjøtt på beinet, anbefales artiklene som legges ut på vår hjemmeside. Dette er noen av høydepunktene i vår omfattende mengde av utspill, f.eks min siste podcast med Helge Lurås i iNyheter:

www.norgesdemokratene.no

Ledelsen i Norgesdemokratene ønsker dere alle et fortsatt godt 2024. Snart kommer stortingsvalget 2025. Da går aller siste tog for Norge. Vi trenger dere alle sammen, og det hver enkelt av dere kan bidra med for å få partiet i posisjon. Vi kan love at ND på Stortinget vil være et høyst merkbart korrektiv til det vanstyret av Norge som vi alle nå ser.

Med vennlig hilsen

Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Siviløkonom og Partileder i Norgesdemokratene

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com