Norgesdemokratene
Climate The Movie – En fullstendig avkledning av klimahysteriet!

Climate The Movie – En fullstendig avkledning av klimahysteriet!

Som foreløpig første og eneste i Norge presenterer Fakta360 den siste filmen fra Martin Durkin, «Climate The Movie«. Den offentlige lanseringen skjedde den 21. mars 2024 kl. 10:00 og du finner den på YouTube her. Vitenskapsfolk, analytikere og klimaforskere fra hele verden står nå fram i denne siste video fra Martin Durkin og forteller unisont en ting:

Klimakrisen er en gigantisk svindel!

De vesteuropeiske myndigheter har i ren maoistisk stil, fått sosiale medier til å sensurere folk sine meninger, dersom de går imot narrativet om at vi har en klimakrise eller politikken rundt og håndteringen av denne eller pandemien og dens opprinnelse. Det jobbes i kulissene for å kriminalisere kritikk mot klima- og pandemitiltak.

EU og WHO lager nå lover for overstyring av demokratiske prosesser og innføring av kriselover med totalt kontroll, nedstengning, karantener, jobbnekt, utestenging og økonomiske blokkeringer på basis av overnasjonale kriser. Pandemi og klima er to eksempler på slike kriser, men hverken terskel eller hvilke kriser som kan trigge aktivering av kriselovene er definert. Heller ikke når og hvordan de skal oppheves. Dette skal avgjøres fortløpende av de nasjonale myndigheter, men som vi allerede vet er det i realiteten FN, WHO og EU som dikterer dette, mens deres vasallstater lystrer lydig.

Folket samt media og journalister biter på den massive propaganda og opptrer som myndighetenes forlengede arm. Selv Charter-Svein har bittert fått erfare hva det vil si å gå imot narrativet som blir fortalt av myndighetene. Myndighetenes propaganda er så effektiv at selv venner og kolleger vendte seg mot Svein Østvik. Han tapte alt når han brant sitt munnbind i protest og sto fram på TV med kritikk mot helsemyndighetene.

Klimakrisen er et Neo-Marxistisk globalistisk maktovergrep

Filmen forteller at absolutt alt i livene til folk kan knyttes til et klima-narrativ og derigjennom kontrolleres. Som for eksempel ditt personlige CO2 fotavtrykk. Hvordan du bruker pengene dine, hvor mye du reiser, hvem du samhandler med, hvilken mat du spiser, og hvor mye kjøtt du spiser. Myndighetene har tatt en fascistisk rolle innen økonomien og påtvinger folket reguleringer og produkter som et fritt marked ikke vil ha.

Totalitære metoder, lover og regler innføres på løpende bånd med begrunnelsen at de skal «redde planeten» fra oss selv. Myndighetene vil kontrollere ethvert ord som ytres, enhver beslutning som tas, alt du ønsker å gjøre, eller ønsker å si, kan være en trussel mot deres overordnede mål som er å «beskytte planeten» til fellesskapets beste selvsagt.

Denne siste filmen til Martin Durkin går gjennom alle aspektene ved den verdensomfattende svindelen vi utsettes for gjennom den oppdiktede klimakrisen. Den klimatiske historien gjennomgås og her tilbakevises enhver påvirkning av klima via CO2. Korrupsjonen av vitenskapen er så omfattende og total at du vil ikke tro det. Forskere blir både utestengt og sparket om de ikke spiller på lag. Aktivistforskere som var tidligere kollegaer sender eposter og kontakter andre universiteter der de advarer mot å ansette bestemte vitenskapsfolk. Aktivismen og politikken bak er pill råtten og sjarlataner sitter nå ved det akademiske roret og styrer.

De vitenskapelige journalene er infisert med portvoktere som sørger for at klimakritiske publikasjoner ikke blir publisert i deres journaler, og i mange sammenhenger er det karrieremord å forsøke seg med kritikk. Det er ikke før vitenskapsfolkene blir pensjonister at de kan snakke fritt, og da er det mange som står frem som såkalte «fornektere». Nobels prisvinner i fysikk, John Clauser, er en av mange som forteller at klimahysteriet er svindel. Her er noen kraftsalver fra forskere og journalister som uttaler seg i videoen.

 • Patrick Moore: Klimakrise er en løgn. CO2 og temperatur har variert mye mer før
 • Steven Koonin: De offisielle data viser ingen klimakrise
 • John Clauser: Der er ingen kobling mellom CO2 og klimaendringer
 • Tony Heller: Det er intet i de historiske data som støtter en klimakrise
 • William Happer: Klimakrisen er nonsens, det er en bløff, det er en svindel
 • Willie Soon: Klimaforskerne er kjøpt og betalt
 • Roy Spencer: Folk som meg er avhengig av penger til klimaforskningen
 • Richard Lindzen: De vil ikke publisere noe som benekter klimaendringene
 • Mathew Wileicki: Det er slik man bygger konsensus. Ved å sparke ut de som motsier deg

Ellers så påviser filmen det som IPCC, Fakta360 og alle andre forskere sier om de virkelige data rundt klima og ekstreme værhendelser: Det er en stabil eller nedadgående trend innen nesten alle parametere som vi har virkelige data for.

 • Globale skogbranner er nedadgående
 • USA: Orkaner er stabilt eller nedadgående siste 120 år
 • Globalt: Orkaner er stabilt siste 40 år
 • Temperatur i Antarktis siste 40 år har ingen endring
 • Global tørke siste 70 år har ingen endring
 • Antall Isbjørner siste 50 år har markant oppgang
 • The Great Barrier Reef har ny rekord i tilvekst
 • Les om alle stabile og nedadgående trender presentert av Steven Koonin

Martin Durkin har tidligere laget filmen: The Great Global Warming Swindle

Men nok prat. Nå er det på tide å nyte filmen.