Norgesdemokratene

Program

Vedtatt program 8. juni 2021 for 2021 – 2024.
Vedtekter finner du her.

Norgesdemokratene sitt partiprogram for perioden 2021-2024.

Vi er et politisk komplett parti, og forholder oss realistisk og konstruktivt til alle samfunnsområder, med EN hensikt: Det beste for Norge og vi som bor her! Alt vi gjør tjener dette formålet.

Norske velgere har mulighet til å snu en svært uheldig utvikling for Norge, hvor vårt storting avgir suverenitet til utenlandske interesser, vårt velferdssystem er under kraftig press, vår natur raseres, distriktene avfolkes, vår kultur forvitrer, vår frihet, selvstendighet og sikkerhet undermineres, og våre fellesmidler sløses vekk i et rasende tempo.

I programmet vårt sier Demokratene hvordan vi vil takle dette og mye mer.
PDF-versjon kan lastes ned her.

Programmet i søkbar vanlig tekst:

Klikk på knappen for å se programmet.

Vi håper at alle norske velgere vil gjøre seg kjent med hva Norgesdemokratene står for, så alle ser viktigheten av å ta grep nå, at det ikke nytter å stemme på noen av dagens stortingspartier, og at Demokratenes politikk og kompetanse nå må inn på Stortinget for å få Norge inn på riktig spor.

Vi oppfordrer alle til å lese programmet i sin helhet — eller stykkevis. Det er også mulig å søke på stikkord (ctrl + f i nettleser). Ser du, som mange andre, at politikken vår tjener deg og dine etterkommere, kan du bli partimedlem, og selvfølgelig kan du stemme på oss uten å være medlem.

Har du spørsmål eller kommentarer? 

Send oss en mail til post@demokratene.no, eller en melding på Messenger via «Norgesdemokratene» på Facebook.


Vedtekter finner du her.