Norgesdemokratene
Grunnlovens Far - Christian Magnus Falsen

Markering for Grunnlovens Far

13. januar 2024 er det nesten 200 år siden Christian Magnus Falsen døde.

Han blir gjerne kalt “Grunnlovens Far”, og dette ønsket vi å markere. Det er viktig at ikke store personer som Falsen går i glemmeboken.

Han ble født og oppvokst i Gamlebyen i Christiania. Norge var da i allianse med Danmark. Vi kjempet på Napoleons siden sammen med Danmark i 1814.

Falsen satt i komitéen som forberedte teksten til Grunnloven, sammen med en annen som het Johan Adler. Den ble som kjent vedtatt, og undertegnet dagen etter, på Eidsvoll den 17. mai 1814.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com