Norgesdemokratene

Kategori -Samferdsel

Bilister til besvær

Kjører du bil? – La meg provosere litt: Du betalte for dine kjøretimer. Du fikk ditt sertifikat, det statlige dokument som bevitner at du har lov og rett til å føre motorkjøretøy i den klasse du har fått opplæring på...