Norgesdemokratene
Erna Solberg raner norske pensjonister

Erna Solberg raner norske pensjonister

Visste du at regjeringen til Erna Solberg foreslår å fjerne de såkalte gjenlevendefordelene, eller enkepensjon, som folk flest kaller det på folkemunne?

Partiene på Stortinget skal levere sin innstilling innen 1. desember, og Demokratene ber om at stortingspartiene sørger for at det dramatiske forslaget ikke får flertall.

Fakta er at forslaget vil ramme lavtlønte hardest — og dette vil, som mange hevder, ikke gå over. Til tross for at flere kvinner står i jobb nå enn tidligere, har kvinner fremdeles lavere gjennomsnittlig lønn enn menn, og det er flere kvinner som jobber deltid. Dermed ender kvinner også ofte opp med lavere pensjon enn menn.

I dag mottar ca 110.000 etterlatte pensjonister alderspensjon med gjenlevendefordel, hvor gjenlevendefordelen i gjennomsnitt er 40.000 kroner i året. Hele 95 prosent av mottakerne er kvinner. Gjenlevendefordelen betyr svært mye for økonomien til mottakerne. Solberg-regjeringens forslag vil bidra til større økonomiske kjønnsforskjeller, og vil gjøre den vanskelige situasjonen enda verre når ektefellen dør.

Demokratene mener bestemt at folketrygden fremdeles må ha en sikringsordning som gir økt pensjon dersom ektefellen dør. Det er faktisk helt nødvendig med et gjenlevendetillegg/enkepensjon i Norge, for de som er tilpasset den nye alderspensjonen fra folketrygden.

Dette kan utformes på en måte som sikrer at de som har størst behov får best uttelling. Samtidig er det helt nødvendig med en årlig levelig økning av pensjonsytelsene, ellers blir man dessverre fattigere år for år.

Forslaget til regjeringen Solberg innebærer videre at gjenlevendefordelene utfases i takt med den gamle alderspensjonen fra folketrygden. Det vil si at 1953-kullet er de siste som får fulle gjenlevendefordeler, og så fases det gradvis ut for årskullene 1954 til 1962, mens årskull født i 1963 eller senere ikke vil få noen gjenlevendefordeler i det hele tatt.

Regjeringens forslag vil også ramme dagens mottakere av gjenlevendetillegg om man er født i 1944 eller senere. Regjeringen foreslår at disse årskullene bare skal få en nominell videreføring av beløpet de i dag mottar — og ikke være en forhandlingspart i trygdeoppgjøret, slik Demokratene ønsker.

Dette vil bety at beløpet man mottar i gjenlevendetillegg/enkepensjon skal fryses, og ikke vil øke sammen med de årlige pensjonsreguleringene, som har virkning fra 1. mai hvert år. Med dette forslaget vil verdien av gjenlevendefordelen gradvis spises opp i takt med prisstigningen. Om dette bli vedtatt politisk, er det en stor politisk skandale.

Dette står også på trykk i Nettavisen.

Nok er nok — og Demokratene sier stopp!

Erna Solberg raner norske pensjonister

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på FacebookNyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.