Norgesdemokratene
Ingen solidaritet

Støre og Vedum mangler solidaritet og sosial profil

Nordmenn med lav pensjon: Hvor ble det at av regjeringen Støres løfter?

Finansminister Vedum, har i lang tid varslet et stramt statsbudsjett for 2023, med viktige og harde prioriteringer. Derfor var det skuffende, for alle nordmenn med lav pensjon, at forslaget til statsbudsjettet ikke inneholdt noe å glede seg over. 

Glemt fra statsminister og finansminister, er at nødvendigheter som strøm, mat, medisin og drivstoff har steget voldsomt i pris. Dette i en vanskelig tid hvor også renten gå opp.

Demokratene hadde virkelig forventet at budsjettetforslaget ikke forverret levekårene til alderspensjonister, uføre, enslige og syke. Hvor ble det av empati og solidaritet med de som har det vanskelig allerede?

Godt folk! Norge er inne i en dyrtid, som rammer de med lave pensjoner hardt.

Derfor er Demokratene – Djupt såra og vonbroten – over at regjeringen overser disse menneskene i statsbudsjettet for 2023.

Over 80 prosent av enslige minstepensjonister lever under EUs fattigdomsgrense.

Jeg reagerer sterkt negativt på at det kuttes i Midlene til bygging og rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger kuttes med nærmere en milliard kroner. Denne posten er fullstendig nullet ut i 2023.

Allerede i dag står det veldig mange nordmenn på venteliste for omsorgsbolig eller sykehjemsplass. Behovet blir ikke mindre når antall eldre over 80 år er økende, siden nordmenn heldigvis lever lengre.

Videre er Demokratene hoderystene til at Eldreombudet skal legges ned i 2023.

Dette er et nasjonalt ombud for alle eldre i Norge. Driften av eldreombudet koster kun 10 millioner kroner i året.

Med dette meningsløse forslaget, viser Statsminister Støre og finansminister Vedum, hvordan regjeringen ser på og takker de eldre kvinner og menn, som har vært med på å bygge Norge.


Støre og Vedum mangler solidaritet og sosial profil

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på Facebook