Norgesdemokratene
Norske eldre

Innlegg hos Senior

Demokratene mener at pensjon skal sikre muligheten til en verdig pensjonisttilværelse – en økonomisk trygghet i alderdommen.

Som første politiske parti har vi fått æren av å skrive et innlegg hos Senior. Jeg starter med å takke for at jeg har fått muligheten til å skrive dette innlegget hos dem. Tusen takk!

Vi i Demokratene er opptatt av at pensjonister skal ha en god hverdag. Vi ønsker at de skal behandles med respekt, noe den sittende regjering ikke har vist vilje til å gjøre.

Demokratene mener at pensjon skal sikre muligheten til en verdig pensjonisttilværelse – en økonomisk trygghet i alderdommen. Pensjon fra folketrygden skal bidra til å sikre at alle får en økonomisk verdig alderdom. Den skal gi pensjonsytelser til alle medlemmer av folketrygden ved oppnådd pensjonsalder.

  • Den enkelte kan selv velge tidspunktet for å ta ut opparbeidet pensjon etter fylte 62 år.
  • Pensjonsytelsen skal stå i forhold til innbetalt premie og opparbeidede rettigheter.
  • Det skal fastsettes en minsteytelse for alle ved fylte 67 år – også de som ikke har vært i arbeid eller/og innbetalt premie. Løpende pensjoner skal vare livet ut.
  • Demokratene godtar ikke avkortning av opparbeidet pensjon på grunnlag av inntekt, sivilstatus, eller boforhold. Demokratene vil derfor fjerne 15% avkortning av grunnpensjon/garantipensjon til gifte og samboende pensjonister.

Minstepensjonister trenger et kraftig økonomisk løft. Demokratene er for en kraftig økning av minstepensjon og uføretrygd, opp til det utbetalingen ville vært uten nedreguleringen som ble innført med pensjonsreformen.

Vi ønsker at utbetalingene skal indeksreguleres som alt annet i samfunnet.

Jeg har tidligere laget et regnestykke over hva minstepensjonister har å leve av pr. måned, når utgiftene er betalt. Resultatet var skremmende, med et minus på 2.450 kroner hver eneste gang.

Årsinntekt:195000
Inntekt pr. mnd.:16000
Utgifter:
Skatt/avgift 2500
Boutgifter9000
Forsikring, TV, telefon1000
Strøm & komm. avgifter2500
Klær, husholdnings-artikler500
Tannlege, frisør250
Lege/medisinsk utstyr500
Transport200
Mat og drikke2000
Sum 18450

Jeg er helt overbevist om at dette er fordi norske politikere prioriterer norske skattebetalere sine penger helt feil.

La meg ta noen eksempler:
Europa er i dag truet av en ekstrem høy innvandring fra ikke vestlig land. Hvorvidt disse er trengende, er en helt annen sak. Demokratene er sterk kritisk til de vurderinger som gjøres om dette i dag.

Om noen får godkjent norsk statsborgerskap, med automatisk opparbeidede pensjonsrettigheter, som etnisk norske må bruke 40 år på: er det hinsides all fornuft.

Når jeg får vite at de får så store utbetalinger hver måned, at mange ikke ønsker å arbeide fordi det ikke lønner seg: da må dette forandres. Mine undersøkelser så langt viser at de får ca. 20.000 mere av skattebetalernes kroner pr måned enn minstepensjonistene.

Hvor er fornuften i dette?
Dette er penger som burde vært brukt på pensjonister. Staten har et større ansvar for de som har bidratt gjennom et helt liv, enn for nye mennesker som kommer hit. Vi har ikke for lite penger, men vi bruker dem på feil måte, og prioriterer feil.

Som hovedregel bør mennesker hjelpes så nært sitt eget hjemland som mulig. Da kan langt flere hjelpes pr. krone brukt, og vi har samtidig mer igjen til bl.a. å forbedre alders- og sykehjemsplasser, dementlandsbyer og kvalitetssikring av bedre mat ved institusjoner.

Demokratene vil kreve at ansatte ved institusjoner snakker norsk. Det er direkte uansvarlig å ansette noen som ikke forstår språket vårt. Det skaper misforståelser som fort kan føre til alvorlige situasjoner.

Demokratene er her for det norske folk – ikke hele verden. Vi må først ta vare på våre egne, og våre eldre, som har bygget opp velferdsstaten. Dere fortjener gleden av å nyte en god alderdom.

Hjertet mitt gråter over hvor ille det står til med behandlingen av de eldre. Dette var ikke intensjonen da folketrygden ble opprettet. Jeg må på det varmeste beklage den måten Erna Solberg, og hennes regjering, behandler våre svakeste på. Jeg er glad regjeringens avgjørelser ikke ligger på mine skuldre: da hadde jeg ikke sovet godt om natten.

Jeg vil med dette be dere tenke dere godt om før neste års stortingsvalg. Norge trenger nye politikere som kjemper for oss. Vi trenger ikke politikere som er mest opptatt av sitt eget ve og vel.

Jeg vil med dette ønske dere et riktig godt valg, og oppfordrer dere til å tenke nytt. Man får ikke forandring av å stemme det samme som tidligere – bare det samme som før.

Med de beste hilsener