Norgesdemokratene
Minstepensjonen må opp.

Minstepensjonen er viktigere

Å øke minstepensjonen er viktigere enn elektrifisering av norske oljeplattformer.

Vi vil øke minstepensjonen, og så sier vi nei til den håpløse planen om elektrifisering av de norske oljeplattformene – til en sum av minimum 50 milliarder kroner.

Det finnes i dag ca. 150 000 minstepensjonister i Norge. Om vi øker minstepensjonen med 45000 i året, så vil det medføre 6,75 mrd. i økte pensjonsutbetalinger de neste syv årene. Etter at disse syv årene har passert, har Norge helt sikkert funnet nye gode løsninger som sikrer våre minstepensjonister.

Økt minstepensjon betyr økt kjøpekraft, noe som vil medføre økt sysselsetting – spesielt for tjenestetilbydere. Økt sysselsetting gir økte skatte- og avgiftsinntekter både fra pensjonistene, selskaper og ansatte.

En økning av minstepensjonen, som her skissert, vil ikke svekke vår konkurranse overfor utlandet – og vil gi marginalt inflasjonspress og fare for økt rentepress.

Økt minstepensjon vil også gi bedre velferd for våre eldre, og et varmere samfunn. Fattigdom er roten til alt vondt, og det skal vi ikke ha i «verdens beste land å bo i».

Det var noen som sa at Norge er det: verdens beste land å bo i, og da følger det forpliktelser med dette.

Demokratene verdsetter Norges pensjonister og setter som alltid Norge først.