Norgesdemokratene
Forsterket ulikhet

Forsterket ulikhet

Det er noe alvorlig galt i vårt velferdssamfunn når likhetsprinsippet og fordelingen blir brukt til å skape og forsterke ulikhet.

Laveste minstepensjonen ligger ca. 20% under den norske fattigdomsgrensen, og enda lavere om man ser minstepensjonen opp mot EUs definisjon av fattigdom. Likevel gis det barnetrygd og andre støtteordninger til folk som tjener langt over snittet, og som neppe ville merket om det uteble.

Det gis også individuelle trygdeytelser og forhøyede pensjoner til personer som bor i familie-fellesskap med andre mottakere — dette ofte uten at de har opptjent pensjonsrettigheter på ordinær måte.

Folk som nå har blitt rammet av flere avslag, avkortninger og opphør av ytelser fra NAV, under den utfordrende perioden vi står i, risikerer å stå helt på bar bakke.

Dette kommer i tillegg til folk som uberettiget har sonet for trygdemisbruk, på grunn av kompetanse-sammenbrudd hos NAV.

Dette var bare noen eksempler på ulikhet og urettferdighet vårt likhets-velferdssamfunn gir oss.
Dette uten å nevne noen av de skjevhetene som pensjonsforlik, samordning, skatteutjevning, mm. påfører enkeltindivider og familier i Norge.

Det er på tid å ta en full gjennomgang av statens samfunnskontrakt med Norges innbyggere: hva de har rett til og behov for.

Rettferdighet er ikke alltid å dele likt, men blir det for ulikt forsterkes urettferdigheten.

Bli med å få et mer rettferdig Norge, stem Demokratene ved valget 2021.Nyhetsbrev!

Ikke glem å melde deg på vårt nyhetsbrev.
Første utsending skjedde i midten av november 2020.

Følg oss