Norgesdemokratene

Islamsk terror må stoppes

Norge har bestandig hatt et godt forhold til Israel siden landet ble uavhengig 14. mai 1948. Demokratene ser det som viktig å etablere ett nærere forhold og samarbeide i tiden som kommer. Israel vil være en helt naturlig og meget kjærkommen samarbeidspartner spesielt i kampen mot islamsk terror. På det området har landet en stor kompetanse og en meget god utbygget etterretningsorganisasjon.

Norge har ambassader i mange land, og alle ligger vel i hovedstedene. Dette mener Demokratene er riktig, og vil derfor flytte Norges ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem. Noe jeg for øvrig som stortingsrepresentant sammen med Jan Simonsen, foreslo for stortinget uten å få den nødvendige støtten.

Vidar Kleppe
Fylkestingsrepresentant for Demokratene i Vest-Agder