Norgesdemokratene
Norsk bistand på ville veier

Norsk bistand på ville veier

Det Norske bistandsbudsjettet er årlig på over 40 milliarder kroner. År etter år øker det jevnt og trutt — fullstendig uten styring og kontroll. Riksrevisjonen har gang på gang påpekt og advart Stortinget og ulike regjeringer om dette.

Samtidig sliter nordmenn flest med sjokkpris på strøm, høyere rente, økte matvarepriser og monsterpriser på diesel og bensin.

Dette er en ønsket politikk fra herrene Støre og Vedum. Er det mulig sier jeg og Demokratene?

Norsk bistand har dessverre blitt en egen industri som går til et utall av land, herunder romfartsnasjonene Kina og India. Uavhengige utredninger viser at anvendelsen av midlene ikke hjelper, og så langt har ingen land kommet seg ut av fattigdom via Norsk bistand.

Ja, Demokratene vil redusere det Norske bistandsbudsjettet kraftig, og heller bruke bistands-milliardene på nordmenn som sliter — samt katastrofehjelp til trengende.

I den grad Norge skal yte bistand, må vi stille klare krav om Menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet.

Selvsagt må all økonomisk hjelp fra Norge automatisk stoppes uten opphold når misbruk av norsk bistand oppdages.


Tove Melin

Fylkesleder for Demokratene i Agder 

Redaksjonen