Norgesdemokratene
Bistand

Bistand, men null kontroll

Viste du at Norge i 2020 brukte formidable 39,5 milliarder kroner på bistand. Knapt noen aner hva pengene går til. Milliardene ruller ut av Norge – tilsynelatende uten kontroll.

Norsk bistand er fullstendig uten styring og kontroll.

I Riks­revisjonen er man oppgitt med rette, mens stortinget og regjeringen dessverre ikke bryr seg om dette.

Den nå pensjonerte ekspedisjons­sjef i Riks­revisjonen, Threse Johansen,  har tidligere vært med på å sjekke effektene av bistand.

Her fra et intervju i Aftenposten:  Hun har overvåket Stortingets arbeid i 25 år. Nå ber hun politikerne skryte mindre av pengene de har bevilget og bry seg mer om resultater. (aftenposten.no)

Her sier hun blant annet følgende kloke ord basert på fakta: “Bistanden styres av et tallfestet mål om å bruke 1 % av brutto nasjonalinntekt”

Det vil si at det viktigste med bistanden er at vi faktisk gir et visst beløp, mens det er av mindre interesse om bistanden fører til noe. Johnsen sier det dokumenteres at “målene ikke nås, eller at myndighetene ikke har god nok kunnskap om resultatene. Dette gjelder særlig hvor pengene går inn i inter­nasjonale organisasjoner som FN og Verdens­banken”.

Sagt på en annen måte: Dagens stortinget og regjeringen bruker på vegne av norske skattebetalere over 100 millioner kroner per dag hele året — på bistand som i alt for stor grad går til å holde liv i regimer og despoter som hater Norge og vårt demokrati.

Demokratene har alltid sagt stopp til denne uvettige pengebruken. 

Nok er nok!

Tidligere publisert i Samfunnsmagasinet