Norgesdemokratene
Norsk bistand på ville veier

Norsk bistand på ville veier

Det norske bistandsbudsjett har de siste årene vært på langt over 40 milliarder kroner årlig.


Til sammenligning, er hele forsvarsbudsjettet på litt over 60 mrd.

Bistandsbudsjettet øker jevnt og trutt: Fullstendig uten styring og kontroll. Dette har Riksrevisjonen gang på gang påpekt, og de har advart Stortinget og ulike regjeringer imot dette også.

For 2023 er forslaget til statsbudsjettet fra Støre og Vedum på hele 43.8 milliarder kroner — en økning på hele 2,5 milliarder kroner, sammenlignet med vedtatt og saldert budsjett for bistands-rekord året 2022.

Dette skjer samtidig som nordmenn med sparepenger må slakte sparegrisen for å betale for gildet — de helt unødvendige og sterkt økende prisene. Eksempelvis sykdom, medisiner, ensomhet, strøm, rente, matvarepriser — og alt for høye priser på diesel og bensin.

Dette er dessverre en helt bevisst politikk fra herrene Støre og Vedum. Er det mulig, sier vi i Demokratene?

Norsk bistand har dessverre blitt en egen industri, som går til et utall av land — herunder romfartsnasjonene Kina og India. Uavhengige utredninger viser at anvendelsen av midlene ikke hjelper, og så langt har ingen land kommet seg ut av fattigdom via Norsk bistand.

Ja, Demokratene vil redusere det norske bistandsbudsjettet kraftig.

Vi vil heller bruke bistands-milliardene på nordmenn som sliter, samt på katastrofehjelp.

Og bare så det er sagt: i den grad Norge skal yte bistand, må vi stille klare krav om menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet.

Selvsagt må all økonomisk hjelp fra Norge automatisk stoppes uten opphold, når misbruk av norsk bistand oppdages.


Norsk bistand på ville veier

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på Facebook