Norgesdemokratene

Miljøhysteri og avgiftsjokk

makvanBystyret i Kristiansand har vedtatt 8 nye bommer og økning av bomavgiften. Lederen for Demokratene, som også har stått i spissen for en protestaksjon mot bompengene i hans hjemby, Makvan Kasheikal, reagerer sterkt, både mot dette lokale vedtaket og mot statens utbytting av de norske bilistene. Han mener de bruker miljøhysteriet til å loppe bilistene for penger.

«Ifølge riksmediene ligger Høyre/Frp-regjeringen an til å kreve inn hele 37 milliarder kroner i bompenger i løpet av denne stortingsperioden. De totale innkrevingene har økt etter at Frp tok over Samferdselsdepartementet. Samtidig har regjeringen lagt frem et statsbudsjett med forslag om å øke bensinavgiften med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre.,» skriver han, og fortsetter:

«Argumentene er visstnok at det vil bidra til å redde verden fra å bli ødelagt av global oppvarming. I praksis er det kun en avgiftsinnkreving for å gi mer penger i lommene til politikerne på bekostning av oss alle.

imgres

Det er usikkert om det i det hele tatt finnes noen menneskeskapt global oppvarming. Et FN-panel av forskere mener det, men det finnes også mange forskere som mener at det ikke er riktig. Og noen forskere mener til og med at vi går mot en ny istid. Selv vet jeg ikke hva som er rett eller galt.

Men det som uansett er sikkert er at vi ikke kan endre klimaet med å øke bensinavgiften, øke prisen ved å passere bomstasjoner og innføre flere bomringer rundt Kristiansand. Selv om vi hadde innført totalforbud mot bilkjøring i hele Norge vil reduksjonen av CO2-utslipp vært nesten usynlig i verdensmålestokk. Og selv om vi øker bensinavgiften kraftig og fortsetter med nye og dyre bomstasjoner, så vil nordmenn måtte bruke bil. Mange steder er det umulig å klare seg uten.

Det som også er sikkert er at den bom pakken som bystyret i Kristiansand vedtok onsdag vil gi inntekter til kommunen, og at regjeringens forslag til økt bensinavgift vil gi inntekter til staten. For som sagt, ingen vil slutte å kjøre bil på grunn av dette. Vi er alt for avhengig av bilen.

Men vi vil få ødelagt vår privatøkonomi. Og de fattige rammes hardest.

Og kommunen kan tape selv om inntektene fra bommene ramler inn. Rett og slett fordi enkelte innbyggere vil flytte fra kommunen, som vil tape skatteinntekter. Landsdelen vår sliter på grunn av krisen i oljebransjen, men samtidig så bygges det boliger som bare det. Men folk må jo ha jobb og penger for å kunne bo her. Det blir stadig vanligere at folk flytter for å få seg jobb og Kristiansand er allerede en ganske dyr kommune å bo i.

Det vedtatte forslaget vil gripe kraftig inn i folks privatøkonomi. Kjører man gjennom bommen 60 ganger i løpet av en måned, som er maks, koster det 23.000 kroner i året for en bil. Og mange, spesielt barnefamilier, må ha to biler for å få hverdagen til å gå opp. Bomavgifter er usosial beskatning.

Småbarnsforeldre kan ikke velge når barna skal leveres på skole og barnehage, og får kostnaden med rushtidavgift. Med dagens kollektivtilbud i Kristiansand er det ikke mulig for mange småbarnsforeldre å komme tidsnok på arbeid. Derfor er mange avhengig av bilen. Å øke kostnadene gir derfor ikke reduksjon i biltrafikken.

Dette er rent miljøhysteri.  Det tjener ikke miljøet. Men er en måte å koste inn penger i kommunekassen på gjennom å flå byens befolkning. Og hardest rammes altså de som har minst å rutte med».