Norgesdemokratene
Norgesdemokratene anbefaler Bønnelista i kirkevalget

Norgesdemokratene anbefaler Bønnelista i kirkevalget

Kristenfolket er en viktig gruppe å nå for Norgesdemokratene, og derfor var det smart at vi på landsmøtet vedtok at vi anbefaler velgerne i kirkevalget å stemme på Bønnelista i kirkevalget, noe som resulterte i et innlegg i den konservative kristne avisen Dagen, en avis som leses av mange av våre potensielle velgere.

Norgesdemokratene anbefaler Bønnelista i kirkevalget

Innlegget i Dagen er kun tilgjengelig for abonnenter, men nedenfor gjengis innlegget, som også er en god invitasjon til samarbeid for Konservativt og Erik Selle:

Som eneste politiske parti har Norgesdemokratene et landsmøtevedtak på at vi anbefaler velgerne i kirkevalget om å stemme på Bønnelista ledet av Jo og Ingjerd Hedberg. I Norgesdemokratene vil vi være enige i målsetningene for Bønnelista når de skriver følgende om vår kristne kulturarv på bonnelista.no/var-kristne-kulturarv:

«Kristningen av Norge og samlingen av Norge gikk hånd i hånd.

På skolen lærte vi at denne prosessen inneholdt mange elementer av tvang og vold. Hadde det vært hele sannheten ville ikke den kristne tro fortsatt å leve i landet vårt.

Hvis ikke den kristne tro, som innebærer kjærlighet til Gud og vår neste, hadde blitt praktisert ville den dødd ut av seg selv. Eller den ville forsvinne med kongen da han reiste videre med sin hær, altså når det ytre presset forsvant.

Et eksempel på at den kristne tro ble praktisert på denne tiden er Haakon den gode. Han fikk dette tilnavnet av bøndene, fordi han etablerte lov og rett, slik at bøndene bla ikke trengte å være redde for at kongen kom og tok deres gårder.

Haakon prøvde å hjelpe landets befolkning, blant annet med at han selv som konge ikke hadde så stor hær, som sine forgjengere, men kunne kalle inn styrker hvis det var nødvendig. Dermed kunne bøndene være hjemme og dyrke jorda, fremfor å tjene kongen. Haakon den gode innførte også søndagen som helligdag i Norge, selv om det ikke betydde fri for alle i og med at de fleste hadde husdyr.

På Eidsvoll i 1814 da vår grunnlov ble laget var det nesten 1/4 prester og flere andre kristne i riksforsamlingen, blant annet tre Haugianere. Dermed ble vår grunnlov grunnlagt på kristne verdier og prinsipper. Grunnloven har vært Norges styringsverktøy og disse verdiene har hjulpet oss til å bygge landet frem til i dag.

Kirken skal være den fremste bærer av de kristne verdier og grunnprinsipper til alle tider, uavhengig av tidsånden. Kirken har en svært viktig oppgave og rolle å fylle i samfunnet ved å bare være kirke, og ikke noe annet!

Bønnelista ønsker at kirken skal være kirke!»

Dette er ord som går rett inn i Norgesdemokratenes ideologi fordi vi også er de fremste forkjemperne for å bevare kristen tro og kultur i Norge. Selvsagt er vi et politisk parti, men Norgesdemokratene ser med bekymring på utviklingen i Den norske kirke hvor de er mer interessert å forkynne rosa kompetanse, gå i pridetog og forkynne evangeliet etter Greta Thunberg enn å formidle kristen tro og kultur.

Dagen retter også berettiget kritikk mot preses Olav Fykse Tveit for å være uklar om kjønnsideologi. Her vil Bønnelista være en motstemme.

Mens et parti som KrF ofte blir uklare i forbindelse med prideideologi og kjønnsidentitet, er Norgesdemokratene krystallklare når vi blant annet skriver følgende i vårt program, demokratene.org/program:

9.1 Kjønnsideologi ut av skoleverket

Det finnes kun to kjønn.

Mange «kjønnsideologi»-synspunkter går på tvers av naturvitenskapelige funn, på tvers av evolusjonspsykologi, og på tvers av livserfaring. Vi går derfor mot at ideologien om transseksualitet og kjønnsskifte skal læres bort til barn i grunnskolen.

Tidligere har Dagen skrevet om Norgesdemokratenes ønske om å slå seg sammen med Konservativt. Vår partileder Geir Ugland Jacobsen sa da blant annet til Dagen:

– Jeg holder alle muligheter åpne, og Konservativt er det nærmeste partiet for Norgesdemokratene hvis vi skal samarbeide med noen. De partiene som er i nærheten av å være nasjonalkonservative i Norge er nødt til å samle kreftene og snu globaliseringen som skjer i Norge, mens det enda er noe å snu.

Norgesdemokratene anbefaler Bønnelista i kirkevalget

Videre sier Ugland Jacobsen at han snakker med Erik Selle hver uke. – Vi har enda ikke vært uenig om noe politisk, og vi har begge et kristent ståsted, sier partilederen til Dagen.

Når det ikke store politiske skillelinjer, er det ikke noen vits at vi skal fortsette som to forskjellige partier. I Norgesdemokratene har vi en sterkere organisasjon og mer oppslutning i valg enn de har i Konservativt. Om to år er det stortingsvalg, og Konservativt vil ikke ha muligheter til å få plass på Stortinget uten et samarbeid med oss.

I Norgesdemokratene jobber vi knallhardt hver dag med organisasjonsbygging, og for valget i år har vi 80 listetopper over hele Norge. Les mer om dem på demokratene.org/kandidater. Likevel har vi ikke lister i alle landets kommuner, og derfor har Ugland Jacobsen gått ut med en epost til alle medlemmene i Norgesdemokratene hvor han skriver:

«Om vi ikke har liste lokalt, men bare i fylke vil vi foreslå at dere stemmer på Norgesdemokratene i Fylkestingsvalget og stemmer lokalt på de partier som står oss nærmest politisk.

Konservativt er et slikt parti. De har mye av samme politiske standpunkt som Norgesdemokratene.

Det er viktig at vi stemmer på partier som setter Norge først og er opptatt av de lokale sakene og lokal selvråderett.»

Godt valg.