Norgesdemokratene
Norgesdemokratene sier ja til Stolthetsmåned 

Norgesdemokratene sier ja til Stolthetsmåned 

Norgesdemokratene er et parti som setter vårt eget fedreland først.

Det er sentralt i vårt politiske grunnsyn at vi vil verne om vår egenart og vår uavhengighet.

Vi avviser globalistiske framstøt fra overnasjonale organer og eliter som søker å påtvinge Norge forestillinger som ikke hører hjemme her, og som er direkte skadelige for oss.

Dette er bakgrunnen for at vi støtter ideen om at vi i juni måned, i stedet for å feire en meget suspekt Pride-ideologi, heller feirer vår egen nasjonale stolthet. 

Ideen om en slik feiring kommer opprinnelig fra Tyskland — fra våre venner i Alternativ for Tyskland (AfD).

Stolzmonat, som er tysk for “Stolthetsmåned” (eller “Stolt-måned”), har allerede blitt godt kjent på X (tidligere Twitter).

Sentrale tyske politikere, som AfD-politiker Beatrix von Storch, har oppfordret befolkningen til å heise det tyske flagget i stedet for LGBTQ-flagget. Her i Norge er det helt naturlig å markere vår nasjonale stolthet, egenart og uavhengighet ved å heise det norske flagget. Vi har derfor oppdatert vår profilbildegenerator til å også inneholde  “Stolthetsmåned”.

Norgesdemokratene mener det er på høy tid å gjenreise våre egne gamle idealer om patriotisme og nasjonal stolthet.

Vi er også meget betenkte over at alle slags varianter av woke-tenkning og identitetspolitikk kontinuerlig skal befinne seg i søkelyset på bekostning av bedre, mer sunne ideer. 

Derfor støtter vi Stolthetsmåned!

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com