Norgesdemokratene
Elsker overnasjonalitet

Demokratene fosser nå frem på meningsmålingene

Stortingsglobalistene setter ikke Norge først.

Bare se på monsterpriser på strøm, økte matvarepriser, drivstoff og rente.

Demokratene er sterke motstandere av globaliseringen som ødelegger vår norske kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati.

Denne kampen vil vi kjempe både ute og hjemme. Og nå fosser Demokratene frem på nasjonale og lokale meningsmålinger Norge rundt – selv om statskanalen og MSM ikke slipper oss til.

Demokratene vil trygge Norge ved å videreutvikle og opprettholde Norge som et fritt, selvstendig land, som er eid og styrt av norske innbyggere. Vern om familien, mennesker i Norge som sliter – og et langt bedre tjenestetilbud overfor syke mennesker, må være et minimum – om vil vil ha et tryggere Norge basert på ansvar og medmenneskelighet.

Norsk kultur må selvsagt videreføres og videreutvikles. På den måten vil vi styrke vår lokale og nasjonale identitet og ta vare på vår kulturelle arv.

Demokratene vil motarbeide at Norge selges bit for bit. Norske ressurser og bedrifter skal ikke styres av globale kapitalinteresser. Vi har tro på at en fornuftig og miljøvennlig utnyttelse av naturrikdommene vil gi økt verdiskapning – basert på frivillighet og frihandelsavtaler. 

Ved å ta kysten og distriktene – og hele Norge i bruk, vil Norge kunne sikre retten til vannkraften, våre havområder, natur olje og gass. Vi må styrke vårt næringsliv, vårt miljø og vår gode norsk kultur – som gir et tryggere og bedre Norge.

Vidar Kleppe

Fylkestings – og bystyrerepresentant for Demokratene