Norgesdemokratene
Statskontrollert medias angrep på ytringsfriheten

Statskontrollert medias angrep på ytringsfriheten

Har vi reell ytringsfrihet i Norge? Har vi en åpen politisk debatt der alle synspunkter får komme frem? Det finnes bevis på at Facebook og Faktisk.no reduserer rekkevidden til nasjonalkonservative politikere og partier på sosiale medier i Norge.

Er virkelig pressens rolle å styre meningsdannelsen med direkte manipulasjon av den politiske arenaen? Er dette noe som kan aksepteres?

Dette skjer nemlig allerede i omfattende grad i dagens politiske Norge. Og det på tross av formaningene om at ytringsfrihet er noe av det viktigste man har i et demokratisk samfunn som Norge.

Fylkesleder for Demokratene i Oslo, Tom Stian Øhman, bruker Facebook daglig for å dele politisk budskap med norske velgere. Akkurat som resten av det politiske landskapet i Norge. For små politiske partier er adgang til hovedstrøms medier i Norge er dessverre begrenset, og spesielt for de som er antiglobalistiske, nasjonalkonservative og klimarealistiske. Derfor er Demokratene helt avhengig av sosiale medier.

Under valgkampen i 2021 ble Øhman stadig blokkert av Facebook. Dette fordi «faktasjekkerne» selv har et helt annet politisk ståsted. Dette begrenser klart det demokratiske spillerommet samt norske politikeres ytringsfrihet. Slike begrensninger mot Demokratenes ytringsfrihet pågår også i dag.

Statskontrollert medias angrep på ytringsfriheten

Det er klart brudd på ytringsfriheten når fb setter begrensninger på folkevalgte politikere for sine ytringer ved å kraftig begrense deling av sidene deres og true med fjerne siden!

Under Stortingsvalget 2021 hadde Demokratene på de beste målingene 3% oppslutning. Men på grunn av aktiv motarbeidelse fra media, spesielt ved hjelp av Faktisk.no sitt samarbeid med Facebook, klarte de å aktivt stoppe denne fremgangen. Demokratene endte derfor på 1,1% i valget.

Så hvem er det som ved hjelp av Facebook klarer å begrense ytringsfriheten til Demokratenes politikere? Hvem er disse objektive overdommerne som bestemmer hva som skal tillates uttrykt på Facebook?

Faktisk.no, som har NRK, TV2, VG og Aftenposten som hovedeiere, er elefanten i rommet.

Faktisk.no er partner i Facebooks faktasjekksamarbeid som heter «Facebook’s Third-Party Fact-Checking Program». Under dekke av å «sjekke fakta» har dette gitt norsk media full kontroll over hva som kan sies.

Faktisk.no ved Morten Langfeldt Dahlback (selvtitulert «faktasjekker») skrev under Stortingsvalget 2021 et innlegg i Document.no. Der angrep han Demokratene i et forsøk på å brunbeise et av de to norske partiene som setter Norge først (det andre er Partiet De Kristne). I denne artikkelen går Faktisk.no ut med navn på Øhman og flere andre i Demokratenes ledelse og kaller en rekke Facebook-grupper for «Demokratenes ekkokammer».

Statskontrollert medias angrep på ytringsfriheten
Statskontrollert medias angrep på ytringsfriheten

Det fremstår som meget spesielt at en gruppe av medieaktører, i tett kompaniskap med Facebook, skal gjøre seg til overdommere for all informasjon som kan meddeles på Facebook. Det finnes intet objektivt grunnlag for at de innehar noen slik rolle. Disse aktørene er definitivt ikke uavhengige og nøytrale parter som står over det politiske spillet. Både Faktisk.no, Facebook og deres eiere ivaretar sine egne interesser ved å hindre fri konkurranse mellom aktører og ideer. Interessekonfliktene er helt opplagte for enhver som vil se.

Statskontrollert medias angrep på ytringsfriheten

At slike begrensninger i den reelle ytringsfriheten kan pålegges et politisk parti av deres motstandere, burde være grunn til dyp bekymring. Hvem er det som har oppnevnt et Faktisk.no eller Facebook til overdommer i alle politiske spørsmål? Slike former for inngripen er en trussel for den frie politiske debatt som må finne sted for at vårt demokrati skal fungere.

Alt tyder på at Demokratene nekter å la seg knekke av denne urimelige behandlingen fra de politiske interesser som de jobber imot. Motgangen vil kun føre til at de nasjonalkonservative kreftene i Norge jobber enda hardere!

Av: Tom Stian Øhman, Fylkesleder Demokratene Oslo