Norgesdemokratene
Støre sier at vannmagasinene våre er tømt pga tørke? Er dette sant ?

Støre sier at vannmagasinene våre er tømt pga tørke? Er dette sant ?


Av: Richard Ryerson, studieleder for Fylkesstyret i Agder

Støre sier at vannmagasinene våre er tømt pga tørke, men er dette sant?

Jonas Gahr Støre lyver

Jeg bor i Kvinesdal og elven vår var en gang en av europas beste lakseelver men er nå regulert. Vi hadde alt i bygda da jeg kom hit fra USA i 1964. 

Vi hadde en stor elv, slakteri, meieri store gårder og en nydelig strand. Etter oppdemming av elven ble det pålagt en minste vannføring ulike deler av året. Dette blir ikke fulgt. 

Vårt vannmagasin er tømt og tømmes nå kontinuerlig for å levere strøm til Europa. I vinter vil ikke EU ha egen strøm tilgjengelig og vi risikerer enda høyere priser og til og med perioder med utkobling av strømmen på grunn av vannmangel. Vannmagasinet er så nedtappet at elven vår er nå i ferd med å tørke inn og gro igjen. 

Dette bryr ikke folk i Oslo-gryten seg om og de forstår ikke alvoret med at de sender all kraften for full maskin ut av landet til Nederland og Tyskland. Her benytter de strømmen vår i digre drivhus og vi må importere mat fra Nederland. Kommunen har i tillegg tillatt vindmøller i enden av dalen.  

De siste 2 år har vi hatt perfekt klima i Kvinesdal med to dager regn og to dager sol. Bønderne har hatt rekordavlinger. Der er ikke klimakrise på kloden vår og det grønne skiftet er svindel. 

Våre vannmagasin blir nedtappet for å selge strøm med svimlende inntekter og overskuddet havner i Oslo og i strømbaronenes paradiser. Vi på sørlandet må betale prisen for klimagalskapen, og Støre kan fremstå som julenissen med å dele ut våre penger som “fantastiske” støtteordninger. 

Slutt å lyve Støre!

Støre må ikke lyve til det Norske folket og fortelle dem at vi har hatt tørke i 2 år og at det derfor er det lite vann i vannmagasinene våre. Vi sender gass til europa som er ren og miljøvennlig og må kjøpe tilbake dyr strøm. Investering i vindturbiner til havs og elektrifiserer av våre plattformer som har egne gassturbiner til strømproduksjon er galskap. 

Ungdommen blir lurt. Vi burde raffinere og produsere egen råolje til bensin. I dag selger vi råvarene våre ut av landet og må kjøpe det bearbeidet tilbake. Hva skal ungdommen i Norge leve av i fremtiden?

Følg oss