Norgesdemokratene
Hjemme alenefest på Stortinget?

Hjemme alenefest på Stortinget?

Bostedsløse i Norge 2020 – en kartlegging
Rapport fra Oslo MET: NIBR rapport 2021:10   

Vi er verdensmester i bistand pr innbygger, vi ligger også i verdenstoppen på flyktning og asyl pr innbygger. «Typisk Norsk å være god», sa en viss landsmoder jeg ikke vil nevne ved navn. I vår uendelige godhet, har vi har en skremmende statistikk på hvordan vi behandler egne innbyggere.

Ved siste telling hadde Norge 3325 bostedsløse og neste telling kommer selvsagt etter årets valg, for dette er ikke tema politikere liker å ha i valgkampen. En skremmende side ved disse undersøkelsene er antall kommuner som ikke svarer eller ikke svarer tilfredsstillende. Like over 50% av kommunene i Norge har ikke besvart og kommuner med færre en 20.000 innbyggere står for majoriteten av ubesvarte forespørsler.

Hjemme alenefest på Stortinget?
Hjemme alenefest på Stortinget?

Nå skal vi inn i enda en valgkamp og NRK forteller i en artikkel 29/5 at hjelpestasjonene ikke lenger har nok mat å dele ut til trengende. 115.000 mennesker er avhengig av å få utdelt mat for å få nok å spise. Dette er sannsynligvis toppen av et isfjell, dette tallet dekker de som har tatt den tunge turen for å be om hjelp.

Dette skjer i et land som hadde 1.100 milliarder kroner i overskudd. Vi hadde 21.000 kroner igjen pr innbygger når alle utgifter var betalt.
Vi har 15.000 milliarder på bok. Dette blir Ca 3 millioner pr innbygger, men vi har ikke råd å sørge for at våre egne får spise seg mette og ha et sted å bo.

Snakk om å spare seg til fant. Vi har en politisk ledelse som flår egne innbyggere med skatter og avgifter. De presterer å svekke den norske krona til Junk nivå. Selv land på randen av ruin har bedre statsfinanser en Norge. Det er svært sannsynlig at det meste av oljefondet er tapt i pengemarkedene og at det det vi nå ser at markedet priser inn i norske kroner.

Norge fortjener politikere som setter Norge Først.