Norgesdemokratene
Ap garanterer fortsatt for fatalt høye strømpriser

Ap garanterer fortsatt for fatalt høye strømpriser

Skrevet av: Geir Ugland Jacobsen, Siviløkonom og partileder for Demokratene

Hadia Tajik hadde et tvilsomt tilsvar i Nationen 29 juni: «Arbeiderpartiet skal sikre kraftoverskuddet» Tajiks påstander bør ikke få stå uimotsagt.

Tajik skriver: «Det er riktig at Sør-Norge risikerer et kraftunderskudd allerede i 2026»

Les også: Kraftmafiaen må stoppes

Her er det bare å innvende at Norge allerede i år styrer mot et kraftunderskudd til vinteren, med potensielt svimlende strømpriser og rasjonering, som med en aktiv regjering med letthet kunne ha vært unngått.

Da vi dessverre har en tafatt og usedvanlig lite kompetent regjering for tiden, er det sannsynlig at kraftunderskudd blir en realitet kommende vinter. Dette til tross for et kraftforbruk på sparebluss.

Det norske folk og Næringsliv har vært vant med strøm til 30–50 øre/kWh mens de nå plutselig er blitt nær ti ganger så høye! I tillegg kommer nettleie, som stiger med strømprisen slik systemet er lagt opp. Dagens ekstreme strømpriser er en konsekvens av det «grønne skiftet» som alle Stortingspartiene ser ut til å støtte helhjertet opp om.

De høye strømprisene mangedobler statens kraftfortjeneste på bekostning av norske privat- og bedriftskunder. Kjenner vi Ap rett, vil de neppe anstrenge seg for å endre dette forholdet.

Vindkraft og Solkraft som Ap vil bygge ut, (uten hensyn til natur og miljø, og med generelt svært mangelfulle konsekvensanalyser), kan aldri bli lønnsomt med kraftpriser på 50 øre per/kWh. Vi kan se til vindkraftnasjonene Danmark og Tyskland, som i flere år har betalt cirka 300 øre per/kwh

Videre skriver Tajik at Ap anerkjenner klimaendringene.

Det eneste vi vet med sikkerhet, er at antakelser om klimakrise og CO2’s påståtte rolle i denne, er blitt en unnskyldning for å sette all rasjonalitet til side, snu verden på hodet, og bruke enorme ressurser til ingen nytte.

Tajik har tidligere gått ut med at Norge skal være en pådriver for det utopiske 1,5 graders-målet.

Enda verre blir det når 95 prosent av alle CO2-utslipp til atmosfæren kommer fra jorda selv. Her kan jeg også legge til at Kina og India alene står for cirka 35 prosent av menneskelige CO2-utslipp, som skal nå sin topp i 2030, med cirka 50–70 prosent økning fra dagens nivå.

Les også: Strømkrisen: Vi så den komme!

Vi i Demokratene har lansert en løsning på strømkrisen:

Da kablene til Europa allerede er på plass, vil vi utnytte dem. Å sette dem ut av drift, som enkelte ønsker, vil by på egne problemer.

Vi vil at:

  • Alle planlagte nye strømkabelprosjekt må termineres omgående
  • Planene med elektrifisering av sokkelen må termineres omgående
  • Det må settes regler for minste vannstand i vannmagasinene

Man setter opp et kvotesystem til hver strømprodusent om hvor mye strøm de skal forsyne det norske markedet med til en fastpris på mellom 30–60 øre/kWt inkludert nettleie og alle avgifter. Utover dette kan de handle så mye de vil med utlandet.

Å brått rive teppet vekk under bena på norsk industri, norske primærnæringer og husholdninger, som regjeringen har gjort ved å tillate kraftprisene og risikoen for kraftrasjonering å øke, er utilgivelig. Denne krisen kan bli fatal for landet!

Staten utarmer folket, og driver en utillatelig «butikk i butikken», som ikke gagner statens eiere, som er oss – folket. Norsk offentlig sektor er enorm, og står for en vanvittig sløsing med fellesskapets midler.

Demokratene mener at norske rikspolitikere som ikke vil eller evner å sette folk og land først, og vise det i praksis, ikke har noe på Stortinget å gjøre.