Norgesdemokratene
Kraftmafiaen må stoppes

Kraftmafiaen må stoppes

I den hensikt å sikre norske husholdninger med rimelig og forutsigbar strøm vil Demokratene innføre følgende konkrete tiltak:

• Acer og alle sjøkabler til kontinentet må kuttes. Det legges nye kabler mellom de ulike landsdelene i Norge for å sikre nordmenn og norsk industri rimelig strøm.

• Eiere av vannmagasiner til kraftproduksjon pålegges minimum fyllingsgrad som reserve i bestemte årstider.

• Kraftprodusenter forpliktes til leveringskapasitet som det betales bøter på om ikke overholdes.

Vidar Kleppe

Demokratene

Følg oss