Norgesdemokratene
Hunderfossen Vannktaftverk

Strømkrisen: Vi så den komme!

Med bakgrunn i et stadig mer usikkert energimarked, påvirket av både det grønne skiftet og krigen i Ukraina, så vil jeg gjerne vise fram hva vi har vedtatt i partiprogrammet vårt.

Norsk vannkraft er en nasjonal ressurs og en folkearv som tilhører alle oss som bor i Norge. Den skal ikke brukes til å lappe på uholdbar energipolitikk i Sentral-Europa.

Tyskland har kullressurser og operative kullkraftverk. De har også kjernekraftverk som kan gjenåpnes i løpet av 12-18, måneder om de ønsker å kutte russisk gass. Norske strømkunder skal i IKKE bære kostnadene for manglende energiberedskap på kontinentet.

Lenge før strømkrisen var et faktum, og krig brøt ut i Europa, forsto våre politikere alvoret og programfestet en politikk som ville avverget hele strømkrisen for Norges innbyggere:

Klippet fra Demokratenes partiprogram pkt. 3.9:

Strøm er en nasjonal, samfunnskritisk basisvare som er et hovedfundament for moderne, velfungerende samfunn, og som ingen kan klare seg uten. Slik representerer strøm et maktmiddel, og derfor har staten plikt å sørge for god, stabil og billig energiforsyning til både det offentlige, næringsliv og borgere. Alle andre hensyn må vike.

Med bakgrunn i dette kan ikke strømforsyningen overlates til private eller trades bort til utlandet. Forsøk på dette viser tydelig at strømkunder blir brukt som melkeku av private og det offentlige gjennom, byråkrati, grådighet, og en lang rekke ulønnsomme prosjekter. Bl.a brukes grønne sertifikater, nettleie og strømavgifter til å subsidiere ulønnsomme bedrifter og ulike klimatiltak, samtidig som det er innført flere fordyrende mellomledd i energiomsetningen.

Demokratene vil frakoble den norske strømforsyningen fra Europa, hvor politikerne i praksis har ødelagt sin nasjonale strømforsyning gjennom “grønn omstilling” og skapt offentlig strømmangel og energifattigdom. Dette er ikke Norges problem, og ikke norske strømkunders ansvar å hverken ta del i, eller løse.

Demokratene vil forby “roterende utkoblinger” av strømmen, ha kraftig redusert elavgift, og effektiv konkurranse på strømleveranser i Norge. Det bør også innføres en makspris på strøm, for å unngå sjokkregninger som vi har sett tendenser til. Nettleien skal være kostnadsbasert, og kun relevante kostnader for den enkelte bruker skal telle.