Norgesdemokratene
Bondeopprøret i Nederland og hovedstrømsmedias respons

Bondeopprøret i Nederland og hovedstrømsmedias respons

Bondeopprøret i Nederland og hovedstrømsmedias respons
Pixabay

I henhold til planer i EU, skal 30 prosent av gårder i Nederland stenges innen 2030 for at utslipp av nitrogen skal reduseres. Bøndene trues med ekspropirasjon om de er ulydige og produserer mat. Nederland blir ansett å være verdens nest største eksportør av mat, og Europas største eksportør av kjøtt. 

Myndighetene i Nederland ber sine bønder om å ofre sine virksomheter, sin livsstil, samt sin slektsarv på det grønne skiftets alter. Myndighetene har gjort forsøk på å slå ned bondeopprøret med stridsvogner og tåregass. Bøndene har opprettet blokader og liknende over hele landet.

Demokratene har tidligere advart mot en mulig matkrise, og det er derfor uforståelig at det ikke skal produseres mat i så stor grad som mulig. 

En av de drivende faktorene bak myndighetenes politikk er den feilaktige forestillingen om menneskeskapte klimaendringer. Demokratene skriver om dette i vårt partiprogram:  

«Vi lever i dag i en varm periode med temperaturer lignende middelalderens og den romerske varmetid. Datamodellene til IPCC kan ikke forklare disse tidligere klimaendringene på jorden. De tar heller ikke hensyn til at jordens klima ikke er fullt ut forstått, ikke kan forutsies på lang sikt, og ikke tar hensyn til påvirkningen fra vanndamp, eller påvirkning fra solaktivitet.

Det innebærer at vi ikke kan stole helt på FNs klimapanel, som er dypt politisert, og heller ikke kan stole på at “klimatiltakene” vil fungere, siden disse ikke er vitenskapelig begrunnet. Byråkrater tjener store penger på klimaavgifter og klimakvoter, og deres forskere blir dermed godt betalt til å servere noe som bekrefter dyster klimapropaganda.»

Hva skal komme istedet for et tradisjonelt jordbruk?

Den globale matindustrien og deres støttespillere ønsker å lure forbrukerne til å akseptere kunstig mat fremdyrket fra blant annet genmodifiserte frø, angivelig for å “redde klimaet”. 

Den globale matindustrien har nådd en verdi på 12 milliarder dollar det siste tiåret, og forventes å dobles innen 2025, for å nå 85 milliarder dollar innen 2030. Det er ingen tilfeldighet at de største «miljø-filantropene» investerer i denne sektoren. Bill Gates har for eksempel investert i Impossible Foods, Beyond Meat, Memphis Meats (nå Upside Foods), Motif, Hampton Creek Foods, og Biomilq. 

I nær fremtid kan det være vanskelig å bli mett på restaurant uten å spise kunstig mat. Hvis agroøkologi og økologisk produksjon ikke blir tilstrekkelig støttet, kan den fremtiden, som virker dystopisk for oss i dag, faktisk gå i oppfyllelse på grunn av mangel på alternativer. Klaus Schwab, leder i World Economic Forum (WEF), har satt som mål at vi skal spise insekter i stedet for kjøtt.

WEF er en privat stiftelse uten noe som helst demokratisk oppdrag eller fundament. WEF har lagt planer for å få kontroll over verdens befolkning og hvordan vi skal leve våre liv på en rekke ulike områder. Stiftelsen har medlemmer som er politikere, statsledere og kongelige fra de fleste nasjoner i verden. Forandringene de ønsker å oppnå kalles «The Great Reset» og “Den fjerde industrielle revolusjon”. 

WEF har brukt Covid-19 til sin fordel og oppmuntret statsledere til å avvikle personlig frihet og innføre omfattende restriksjoner, samt gjennom skremselspropaganda å presse innbyggerne til å ta Covid-injeksjonene.

På WEFs møte i 2022 uttalte Klaus Schwab følgende: «Vi vet at de globale energisystemene, matsystemene og forsyningskjedene vil bli dypt berørt.» Schwab tok det et skritt videre og sa: «Når menneskeheten beveger seg videre mot en fremtid etter karbon, må folk akseptere at ting som å spise kjøtt og eiendomseierskap er rett og slett uholdbart.»

Denne målsettingen må anses å være ren ondskap. Demokratene takker derfor nederlandske bønder, samt bønder i andre land for at de nå står opp for frihet fra overnasjonalt tyranni og herskertrang. Bøndenes protester er særdeles relevant fordi det såkalte “grønne skiftet” også ligger bak mye av de vanskene som Norge når står i. Bøndene i Nederland kjemper dermed også vår egen kamp mot udemokratiske og totalitære krefter.

Demokratene ønsker ikke at det grønne skiftet skal brukes til å manipulere den norske befolkning inn i stadig dypere kriser.

Demokratene ønsker beskyttelse av norsk landbruk. Vi må øke vår selvforsyningsgrad. Demokratene tar trygg og ren mat på alvor og ønsker en større grad av økologisk produksjon. 

Demokratenes tilnærming til jordbruk, som inkluderer selveiende og selvstyrte bønder, går imot planene fra WEF, EU og andre aktører om en genmodifisert og kunstig matproduksjon etter anvisninger fra overstatlige og ikke-demokratisk valgte aktører. 

Om norsk hovedstrømsmedias respons

Norsk hovedstrømsmedia har sagt lite eller nærmest ingenting om aksjonene blant nederlandske bønder. Basert på dekningen «klima» har fått i media, så viser dekningen at norsk hovedstrømsmedia nærmest har avlagt et troskapsløfte til narrativet om menneskeskapte klimaendringer. 

Det foreligger faglig godt begrunnet informasjon som tilbakeviser klimanarrativet, men den forties eller latterliggjøres. At jordbruk blir nedlagt for å redde klimaet kan være noe som kan virke anstøtende for mange i vårt land. Derfor er det kanskje best ikke å skrive om det. 

Norsk hovedstrømsmedia har, i likhet med stortingspolitikerne, heller ikke utmerket seg med verken å ha kunnskap om eller kritiske betraktninger knyttet til WEFs virksomhet. Demokratene mener at en kritisk holdning til WEF er nødvendig for å ta tilbake Norges selvstendighet, og dermed gjenreise et ekte demokrati. 

Følg oss