Demokratene Norge
Torgny Bakken "Det grønne skiftet".

Torgny Bakken “Det grønne skiftet”.