Norgesdemokratene
Å ta vare på jorden og alt liv er vårt etiske og økologiske ansvar

Å ta vare på jorden og alt liv er vårt etiske og økologiske ansvar

Omsorg og gjensidig støtte er livets valuta i naturen og samfunnet.  Jorden er en levende planet med et rikt biologisk mangfold av liv som har utviklet seg over milliarder av år, og opprettholder alt liv. Det er ikke råstoff som skal utnyttes,  degraderes, eller selges. Å ta vare på jorden og alt liv er vårt etiske og økologiske ansvar. I en tid med økologisk og sosial kollaps er helbredelse og regenerering av jorden grunnlaget for å gjenopprette den menneskelige fremtiden.

Vi må innse at vi er én jordfamilie og sammenkoblede levende vesener i alt vårt mangfold. Å ivareta jorden og det biologiske mangfold gir oss liv og næring. Jorden og økosystemet gir oss oksygen til å puste, vann, mat, klær, hus, og medisiner. Industrialisering, drevet frem av multinasjonale selskaper som forgifter naturressursene og ødelegger jordens levende økosystemer og biologiske mangfold, fremmer sykdom og ødeleggelse av liv, inkludert oss mennesker.  Ivaretakelse av jordens begrensede ressurser er grunnleggende for en omsorgsfull menneskehet.

Det kan se ut til at vi har glemt at mennesker er skapt sammen med jorden. Det er en sannhet vi nå må gjenvinne. Den mekaniske tilnærmingen til alt liv har redusert mennesker til maskiner, til ikke-tenkende og robotaktige vesener som reagerer tankeløst på den destruktive samfunnsutviklingen. Høyfrekvent teknologi og digitalisering bedøver hjernen og vår intelligens, og fjerner vår iboende rett til å velge. Vi kan ikke tillate at Big data, algoritmer, kunstig intelligens, og roboter skal overta et jordbruk uten bønder, en produksjon uten arbeidere, en skole uten lærere, og et helsevesen uten leger. En omsorgsøkonomi er basert på å gjenvinne vår autonomi og kreative potensial for å bevare våre friheter og rettigheter til å arbeide i jordens tjeneste, våre lokalsamfunn, og fremtidige generasjoner. 

Demokratene mener at Norge og Europa har vært gjenstand for rene globalistiske samfunnseksperimenter de siste 40 år. Politikken er feilslått, og nå ser vi konsekvensene i hele Europa. I tillegg ser vi at globalismen skaper et helt nytt samfunnssystem med mindre frihet, penger, og muligheter for folket, mens eliten i stadig større grad blir et internasjonalt adelskap som stikker av med makten og pengene – og trekker opp stigen etter seg.

Et samfunn der menneskene får bidra med sin kreativitet og skaperkraft basert på gode og nære relasjoner skaper harmoni og velstand. I et slikt samfunn har utvinning og grådighet ingen plass da det kun forverrer den økologiske krisen.

Vi må “back to basic” og pleie jordens ressurser på naturens egne premisser.