Norgesdemokratene
Regjeringen skaper mer fattigdom

Regjeringen skaper mer fattigdom

I følge SSB lever 115 000 barn i en husholdning med vedvarende lave inntekter. Hele 6 av 10 barn i lavinntektsfamilier har innvandrerbakgrunn.

Mandag presenterte SSB tall som viser at matprisene i mai var 6,3 prosent høyere enn i fjor. Skyhøye strømpriser og økte matvarepriser har gjort at pågangen til Fattighuset, Kirkens Bymisjon, Barnas stasjon, og Frelsesarmeen har økt med 100 prosent på kort tid. Økningen er så stor at hjelpeorganisasjonene ikke greier å håndtere pågangen. De fleste som kommer for å hente mat er minstepensjonister og småbarnsforeldre. Det melder NRK. 

https://www.nrk.no/osloogviken/stor-okning-av-trengende-mennesker-etter-prisokningen-pa-mat-1.16035445

«Nå er det vanlige folks tur», prediket statsminister Jonas Gahr Støre i valgkampen. I dag ser vi tydelig at slagordet kun var hul retorikk for å oppnå makt. 

De sterkt økende matprisene, som er et resultat av det høyst tvilsomme «grønne skiftet», skaper mer fattigdom og fortvilelse, og som vanlig er det de minst bemidlede som rammes først. Når overlevelse blir hovedfokus i hverdagen skapes det unødige bekymringer for fremtiden. Norge er et av verdens rikeste land. Regjeringen bruker milliarder av kroner på krigen i Ukraina, men vi har ikke råd til å ivareta egne innbyggere? Hvordan kan en slik hodeløs politikk forsvares? 

Familien er samfunnets grunnmur og må beskyttes. En trygg tilknytning til en pålitelig omsorgsperson er en forutsetning for en sunn mental utvikling hos små barn, og danner grunnlaget for evnen til å etablere gode sosiale relasjoner. Demokratene vil legge til rette for bedre vilkår for fattige og vanskeligstilte, samt være en garantist for ivaretakelse og videreutvikling av velferdssamfunnet. Det skal være mulig å leve et trygt og verdig liv i Norge som uføretrygdet. Demokratene vil også øke minstepensjonen. 

Meningen med livet er ikke å lide. Vi er her på jorden for å lære, utvikle oss, og nyte det livet vi har fått tildelt. Alt er ikke nødvendigvis like enkelt for alle, og vi har alle ulike ressurser. Men sammen skal vi bidra til at alle får muligheten til å leve et verdig liv. Politikere som ikke forstår og jobber for det må byttes ut.