Norgesdemokratene
Nytt ungdomsparti

Nytt ungdomsparti

Demokratene styrker organisasjonen med etablering av ungdomsparti

Gunnar Sparchholz blir snart 19 år. Han bor i Sauda i Rogaland, og er elev ved Sauda videregående skole. Snart skal han begynne i lære som bussjåfør. Deler av fritiden bruker han som Depotleder i Sauda Røde Kors hjelpekorps.

Gunnar var ungdomsrepresentant under Demokratenes Landsmøte den 21. mai på Gardermoen.

  • Landsmøtet ga mange positive inntrykk, men for å vokse er det mye som må gjøres, sier han. Et ledd i dette arbeidet er å etablere et ungdomsparti.
  • Det vil Gunnar være med på. Som svar på spørsmål om hvorfor han har engasjert seg i Demokratene, svarer han slik:

    Demokratene er for mange et nytt parti som representerer en ny start for Norge. Vi har en annen politikk enn de andre partiene, og Norge trenger en ny kurs.

Han er spesielt opptatt av at Demokratene setter Norges interesser først.

Andre viktige saker for han er: forsvar, bevaring av norsk kultur, og det at Norge skal ta egne beslutninger uten å overlate dette viktige ansvaret til andre organer utenfor landets grenser.

Gunnar prater åpent om sitt engasjement i Demokratene med andre ungdommer, og sier at mange er positive. De synes de ser mye god politikk innenfor områdene forsvar, immigrasjon, og inkludering.

Han sier at mange unge vil bevare den norske kulturen. Han møter naturligvis ofte ungdommer som bare «følger etter mor og far», slik at de ikke «dummer seg ut i familien».

Disse ungdommene ønsker heller ikke å tenke selv, sier han.

Sett utenfra kan man få inntrykk av at «klimakrisen» er noe mange ungdommer er redde for og opptatt av. Det stemmer ikke, sier Gunnar, og viser til at rundt 60 prosent av de han kjenner er i stand til å tenke selvstendig i forhold til dette. Ved ett tilfelle ble han konfrontert av noen ungdommer fra Rødt og AUF som var uenige med han i klimasaken:

Det ble en grei og høflig debatt som ikke ble ubehagelig. Slik har det vært i andre tilfeller også. Det går greit å være uenig med andre, og de fleste opptrer høflig, sier han.

Han kjenner mange ungdommer rundt omkring i landet, som også er interessert i å engasjere seg i Demokratene, og oppfordrer dem til å sette seg inn i partiets 15 kjernesaker og partiprogrammet. Han tror at mange unge som tar utfordringen med å engasjere seg, kommer til å oppdage at de har mye til felles med Demokratene.

Ettersom ungdommene som er interessert i partiets politikk bor spredt, vil kontakten i første omgang være nettbasert. Demokratenes ungdom har allerede en Facebook-gruppe og en diskusjonsgruppe på Signal. Gunnar ønsker imidlertid å reise rundt for å treffe andre og hjelpe til med etableringer.

Jeg opplever at det er god hjelp fra et sentralstyre som støtter etablering av et ungdomsparti, avslutter han.

Gunnar kan kontaktes på epost: gunnarsparch@gmail.com

Nytt ungdomsparti

Gunnar Sparchholz
Ungdomsrepresentant

eMail: gunnarsparch@gmail.com

Følg oss