Norgesdemokratene
Vi skal lures til å fokusere på skogbranner i USA fremfor bilbranner i Sverige.

Branner i USA, ikke i Sverige.

Vi skal lures til å fokusere på skogbranner i USA fremfor bilbranner i Sverige.

De som styrer mediene har enorm innflytelse på hvilke stemmesedler Det norske folk legger i urnene. En liten elite kontrollerer mediene. Denne eliten kan i stor grad sørge for å beholde makten ved å vri oppmerksomheten mot temaer som påvirker stemmegivningen i den retning de ønsker. 

Eliten vil at vi skal tenke på en innbilt klimakrise når vi er i valglokalet. Et av virkemidlene er oppslag om skogbranner. Vi skal ledes til å tro at varmere klima resulterer i flere skogbranner, og at menneskelig aktivitet er hovedårsaken til oppvarmingen.

For å skape denne illusjonen blir vi presentert for nyheter om fenomener som tilsynelatende har sammenheng med påstått menneskeskapt global oppvarming.

Skogbranner

I følge et oppslag i «Watt’s Up With That?», er det «The National Interagency Fire Center (NIFC)» som holder orden på skogbranner i USA. Tidligere var hele datasettet tilgjengelig. Nå nøyer man seg med å presentere arealet som er berørt av skogbrann etter 1983. Bakgrunnen er at nedbrent areal har steget siden 1983. Ser man på hele datasettet, ser man imidlertid raskt at det nedbrente arealet var langt større for 100 år siden — i en tid da CO2-utslippene var en brøkdel av hva de er i dag. De som kun ser dataene fra 1983 lures til å tro at veksten i CO2-utslipp skaper flere skogbranner. Ser man hele datasettet blir bløffen punktert.

Branner i USA, ikke i Sverige.

Det manipuleres over en lav sko for å få oss til å gjøre stortingsvalget 2021 til et klimavalg.

Klimaet har alltid variert, og tidligere har vi sett langt høyere temperaturer og hurtigere oppvarming enn i vår tid. Om partivalg styrer klimaet; hvilke ukjente partier stemte man på i steinalderen da klimaendringene var langt mer dramatiske enn i dag?

Branner i USA, ikke i Sverige.

Bilbranner

Når det gjelder bilbranner så ser vi også en sterk økning i Europa, ikke minst i Sverige. Det er heller ingen ting som tyder på at antall bilbranner var høyere for 100 år siden. På NrK.no kan man lese at «I 2017 ble det registrert 1.457 bilbranner, mens det i 1998 ble registrert 380.»

Jeg vil derfor råde alle til å bruke stemmeseddelen for å demme opp for bilbranner, og ikke skogbranner.

Antall bilbranner påvirkes av politiske valg. Skogbranner kan man til en viss grad også påvirke ved å bevilge penger til brannvesenet og straffe ildspåsettelse hardere, men CO2-utslippene vil ikke påvirke antall skogbranner i hverken USA, Sverige eller Norge for den saks skyld.