Norgesdemokratene
Vindmøller

Ja, Demokratene vil stoppe all bygging av vindturbiner.

Visste du at hele 108 havørner og 3 kongeørner til nå er drept av vindturbinene på Smøla. Da har jeg ikke sagt et eneste ord om de store mørketallene.

Demokratene har alltid vært sterke motstandere av vindturbiner/vindmøller som beviselig ødelegger kysten og vår siste villmark.

De reduserer arealet av inngrepsfrie naturområder, ødelegger verneverdig natur, utrydder fugle- og dyrearter, truer norsk reiselivsnæring, fører til utslipp av klimagasser og representerer dårlig samfunnsøkonomi.

Et lite påaktet poeng vedrørende vindturbiner/vindmøllene, er det som kalles «grønne sertifikater». På Wikipedia står det: «Grønne sertifikater er en støtteordning for utbygging av fornybar energi». I Norge trådte ordningen i kraft fra 1. januar 2012, da el-sertifikatloven begynte å gjelde, og den varer foreløpig til og med 2021.

Ordningen pålegger strømleverandører å kjøpe el-sertifikater. Disse sertifikatene utstedes av Norges vassdrags- og energidirektorat, som i sin tur gir dem til selskap som har rettskraftige konsesjoner på å bygge fornybar energi.

Strømleverandørene finansierer kjøp av disse sertifikatene ved å legge på strømregningene. Således blir strømmen helt unødvendig dyrere for alle norske husholdninger.

Vindturbinene/vindmøllene skjemmer ikke bare naturen og tømmer lommebøkene til nordmenn. Bygging av vindturbiner innebærer at strømmen til norske forbrukerne blir dyrere, samtidig som vi ødelegger fauna og norsk natur.

Denne galskapen må stoppes – nok er nok!