Norgesdemokratene

Ny leder i Oslo

Da er den dyktige Geir Ugland Jacobsen, tidligere fylkesleder i Oslo FrP, enstemmig valgt til ny leder av Demokratene i Oslo.

Med seg i fylkesstyret for Demokratene i Oslo, får Geir Ugland Jacobsen med seg følgene “hardt arbeidene” dyktige personer, med lang og god politisk erfaring fra FrP:

Nestleder: Kent Andersen, tidligere fylkesstyremedlem i Oslo FrP. Studieleder og medlemsansvarlig:

Dag Myhre, tidligere studieleder i Oslo FrP.Styremedlem:

Arne Østreng, tidligere lokallagsleder, Nordre Aker FrP.

Styremedlem: Glen Hagen, tidligere styremedlem, Nordre Aker FrP.

Styremedlem: Tom Øhman, tidligere varamedlem Alna FrP.

Demokratenes sentralstyre vil også benytte anledningen til å gratulere alle de nyvalgte styremedlemmene for Demokratene i Oslo, med de enstemmige valgene.

Et overordnet viktig mål for Demokratene i valgåret 2021, er å bli representert på stortinget etter høstens stortingsvalg.

Det norske folk og Norge trenger nå politikere på stortinget som setter Norge først!