Norgesdemokratene
Ingen menneskerett å få innvilget asyl i Norge.

Ingen menneskerett å få innvilget asyl i Norge.

Mange med asyl i Norge, reiser på ferie til landet de “flyktet” fra.

Det er faktisk ingen menneskerett å få innvilget asyl i NorgeSiden av midten av 1980 tallet, har jeg som politiker hevdet at Norge har alt for mange grunnløse asylsøkere, som har fått opphold i fedrelandet. Faktum er at mange av dem som har fått opphold i Norge, reiser hjem på ferie til det landet de sa de flyktet fra. Dette er rett og slett svindel med norske asylregler, som vi overhode ikke kan godta lenger.

Asylindustri-svindelen industrien – må stoppes!

Norge er et lite land, med relativ liten og homogen befolkning. Det er derfor begrenset hvor mange mennesker fra andre kulturer vi kan ta imot, integrere og skaffe arbeid og bolig til. Skal Norge kunne hjelpe mennesker også i fremtiden, må vi føre en politikk på dette området som er bærekraftig, både kulturelt og økonomisk, noe dagens politikk ikke synes å være.

Det er ingen menneskerett å få innvilget asyl i Norge.
Det er ingen menneskerett å få innvilget asyl i Norge.

Det er en kjent sak, at eksempelvis personer fra Somalia og fra Eritrea som har fått asyl i Norge for at de var forfulgt, reiser hjem igjen til Somalia og Eritrea på ferie. Dette er etter min mening et klart brudd på betingelsene for at de fikk asyl, og det må føre til at disse personene fratas sin asylbeskyttelse i Norge, og sendes hjem igjen til Somalia og Eritrea – for godt.

For de av disse grunnløse asylsøkerne, som har fått innvilget norsk statsborgerskap, må sakene selvsagt gjennomgås på nytt — for å se om statsborgerskapet ble gitt på sviktende grunnlag. Jeg og Demokratene vil derfor sette en snarlig stopp for denne asylsvindelen. En svindel som for øvrig også UDI tidligere har bekreftet er omfattende.

Avslutningsvis: Husk at det er ingen menneskerett å få asyl i Norge, slik en kan få inntrykk av når en hører på de aller fleste av våre stortingspolitikere.

Ingen menneskerett å få innvilget asyl i Norge.

Vidar Kleppe
Politisk talsmann, fylkesting- og bystyrerepresentant for Demokratene

Følg oss på Facebook

Følg oss