Norgesdemokratene
Staten vil konfiskere din eiendom

Staten vil konfiskere din eiendom

Regjeringen foreslår å endre Utlendingsloven slik at man ved stor tilstrømning av flyktninger kan rekvirere eller konfiskere privat eiendom!

Er du klar for å stille eiendom til rådighet for at Støre skal få oppfylt det han feilaktig mener er internasjonale forpliktelser?

HØRING OM NOK ET ET UHYRLIG LOVFORSLAG. NORGESDEMOKRATENE HAR SVART!

Tidspunkt for innsending: 03.11.2023 16:23

Høring – forslag til midlertidig endring i utlendingsloven (beredskapshjemmel for å kunne pålegge kommuner å etablere og drifte et midlertidig innkvarteringstilbud til asylsøkere mv.)

VÅRT SVAR:

Norgesdemokratene er sterkt imot ekstraordinære forordninger for å huse flyktninger og asylsøkere i Norge. Det vil være et klart overgrep mot nordmenn, dersom såkalte “internasjonale forpliktelser” skal trumfe privat eiendomsrett og kommunalt selvstyre.

Gjennom mange tiår har den norske stat ført en uansvarlig innvandringspolitikk, der hundretusener av flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente på tynt eller fullstendig sviktende grunnlag har fått opphold i Norge. Selv om det ikke er forpliktet i internasjonale konvensjoner, har de aller fleste fått permanent opphold i landet vårt.

Permanent opphold for flyktninger er altså IKKE en internasjonal forpliktelse, men en tilsnikelse som koster Norge dyrt. Denne uholdbare praksis har ført til at Norges kapasitet for mottak av “flyktninger” og “asylsøkere” for lengst er sprengt. Den økonomiske, sosiale, demokratiske og sikkerhetsmessige belastningen er hinsides det som kan sies å være ansvarlig.

Norgesdemokratene mener at dersom Norge skal ta imot flere flyktninger og asylsøkere, skal ikke nordmenn tvinges ut av sine hjem, eller tvinges til å huse fremmede. Ei heller skal kommunenes selvstyre kompromitteres.

Dersom nye flyktninger og asylsøkere skal tas til Norge, forlanger Norgesdemokratene at et tilsvarende antall uberettigede immigranter som i realiteten ikke har rett til opphold, eller som nekter å innpasse seg i det norske samfunnet, blir utvist til sine opprinnelsesland, og at utvisningene effektueres før nye immigranter innvilges opphold i et antall som maksimalt tilsvarer det antall som først er uttransportert.

Opplagte tilfeller som kvalifiserer til uttransportering synes å være “flyktninger” som beviselig befinner seg i Norge på falske premisser, samt kriminelle gjengangere av utenlandsk opprinnelse.

Norgesdemokratene har lenge advart mot praksisen med å gi alle flyktninger og asylsøkere permanent opphold i Norge. Den er ikke bærekraftig, og har satt Norge ut av stand til å hjelpe flere, som f.eks ukrainere som nå evt trenger beskyttelse.

Unntakslover for å huse flere er IKKE veien å gå, når den politikk som føres åpenbart er feil og uansvarlig. Da må Norge avstå fra å ta inn flere flyktninger.

Lenke til høringen i kommentarfeltet. send gjerne også et svar for egen regning.Høringsdokumentet:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-midlertidig-endring-i-utlendingsloven-beredskapshjemmel-for-a-kunne-palegge-kommuner-a-etablere-og-drifte-et-midlertidig-innkvarteringstilbud-til-asylsokere-mv/id3004227/?expand=horingsnotater&fbclid=IwAR3-wwpiwueM_cTC6yMetOHntS2owYEeAXutMrMVJtOYAd8ys14-p4MOlng

Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Siviløkonom og Partileder i Norgesdemokratene

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com