Norgesdemokratene
Utsikt over Byneset

Trøndelag

Norgesdemokratene Trøndelag står for Norge først og Trøndelag først.

Vi setter lokaldemokrati og ytringsfrihet øverst. Vi seiler i medvind og opplever en ikke ubetydelig vekst i medlemsmassen og i antall lokallag.

I kommune- og fylkestingsvalget 2023 stiller vi til valg i 9 trønderske kommuner og til fylkesstyret.

Du kan lese våre programmer og hva vi står for her:

Vil du ha forandring så må du stemme på forandring.

Trøndelag fylkesstyre:

Leder: Øyvind Eikrem, Trondheim, oyvind.eikrem@ntnu.nopolitikerside på Facebook.
Nyheter fra Khrono om Øyvind.
Politisk nestleder: Odd Geir Kristiansen, Melhus – 913 43 773 – obba1@online.no
Organisatorisk nestleder: Hanne Angelvik, Ørland – 973 00 529 – angelvikhanne@gmail.com
Sekretær: Rune Johnsen, Trondheim, – 957 09 680 – rune@demokratene.no
Kasserer: John Gjendemsjø, Trondheim – 911 74 047 – jgjende@gmail.com
Studieleder: Erling Ødegård, Trondheim erling.odegaard@gmail.com

Styremedlemmer:

  1. Tore Eidsaune, Stjørdal  – 950 67 787 – toreeidsaune@gmail.com, medlemsansvarlig
  2. Jan Einar Gravseth, Nærøysund – 476 35 154 – sqvaier@hotmail.com
  3. Håvard Roe Eide – Steinkjer – h.roe.eide@gmail.com
  4. Stig Bergan, Rennebu – 909 86 546 – sberdra@protonmail.com
  5. Lars Strømberg, Hitra – 45018000 – lars_stromberg@aol.com
Varamedlemmer:
  1. Roger Gundersen, Malvik – 478 32 545 – roger.gunder.gundersen@gmail.com
  2. Gunnar Terje Olaussen, Trondheim – 995 997 68 – gunnar@olaussen.com
  3. Kristian Kahrs, Trondheim – 93 00 25 22 – kristian@nodem.no
  4. Veslemøy Lian, Stjørdal – 454 22 660 – v-wig@online.no

Trondheim lokallag:
Øyvind Eikrem – leder – oyvind.eikrem@ntnu.no
Lars Andresen – nestleder – 905 59 415 – lars.andresen@logika.no
Rune Johnsen – sekretær – 957 09 680 – rune@demokratene.no
John Gjendemsjø – kasserer – 911 74 047 – jgjende@gmail.com
Kristian Kahrs – styremedlem – 93002522 – kristian@nodem.no
Styremedl. Gunnar Olaussen
Styremedl. Ken Kold Hansen
Styremedl. Stina Forsell
Styremedl. Erling Ødegård
Styremedl. Kent Jiri Johansen
Vara 1 Kjetil Østhus
Vara 2
Johnny Svensson
Vara 3
Frank K Hansen
Vara 4 Per Thormod
Kjøsnes

Manfred Kumschlies har som æresmedlem i Norgesdemokratene tale og stemmerett på alle styremøter.

Fosen lokallag:
Hanne Angelvik – leder – 973 00 529 – angelvikhanne@gmail.com
Styremedlemmer: Trygve Nordø, Hallgeir Olden og Jan Magne Hovde

Hitra lokallag:
Lars Strømberg – interimleder – 45018000 – lars_stromberg@aol.com

Holtålen lokallag:
Interimleder: Johnny Folde – 911 77 828 – foldejohnny@gmail.com

Midtre Gauldal lokallag:
Leder: Olav Erik Wagnild – 412 74 569 –  oewagnild2010@gmail.com
Styremedlem: Arvid Noralf Høgsteggen

Nærøysund lokallag (interimstyre):
Jan Einar Gravseth – leder – 476 35 154 – sqvaier@hotmail.com
Oddvin Nubdal – nestleder – 971 55 560 – onubdal@gmail.com
Roy Birger Mulstad – styremedlem
Jan Ove Raaum – styremedlem
Kenneth Andersen – styremedlem

Malvik lokallag: Følg oss på facebook 
Roger Gundersen – interimleder – 478 32 545 – roger.gunder.gundersen@gmail.com

Melhus lokallag:
Interimleder: Odd Geir Kristiansen – 913 43 773 – obba1@online.no

Orkland lokallag: (interimstyre)
Bjørn Inge Johansen – leder – 468 20 434 – bjorn@hugtun.no
Styremedlemmer: Brit Randi Grønningen og Ola Monseth

Rennebu lokallag:
Interimleder: Stig Bergan – 909 86 546 – sberdra@protonmail.com

Steinkjer lokallag:
Fungerende leder: Kjell Erling Budal – 413 86 787 –  kjellbudal@gmail.com

Stjørdal lokallag:
Leder – Veslemøy Kristin Lian – 454 22 660 – v-wig@online.no
Nestleder: Jan Magne Nordahl
Styremedlem: Terje Sommer Heide

Verdal lokallag:
Interimleder: Laila Tørresen – 412 22 325 – laila.torresen@gmail.com

Lokallag i din kommune?

– Kontakt oss hvis du har lyst å være med å stifte lokallag i din kommune. Ta kontakt med Øyvind Eikrem