Norgesdemokratene
Odd-Geir har skarp operativ erfaring fra Iran-Irak, og nå er han listetopp i Melhus

Odd-Geir har skarp operativ erfaring fra Iran-Irak, og nå er han listetopp i Melhus

Narvikingen Odd-Geir Kristiansen (62) kom til trøndersk jord i 1990 for å bli ingeniør, med en spennende internasjonal bakgrunn som gjør han kvalifisert til å uttale seg om islamsk innvandring til Norge. Nå er han Norgesdemokratenes politiske nestleder i Trøndelag og listetopp i Melhus.

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater

Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert?

Jeg har alltid vært engasjert i det som skjer rundt meg. Når det gjelder saker som eldreomsorg og beskyttelse av dyrket mark, er det mange politiske parti som har fornuftige løsninger. Men når det kommer til de viktige sakene i samfunnet, er det kun Norgesdemokratene som kan presentere gode og helhetlige løsninger. I Norgesdemokratene har jeg funnet meningsfeller som vil sette Norge først i alle sammenhenger.

Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene?

Vi må prøve å få Norgesdemokratene til å bli et større parti slik at vi kan være med på å bestemme. Vi er et parti som står for det norske folk, og det håper jeg folk ser.

Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting?

Bakgrunnen min er meget variert, og på det meste har jeg hatt opp til fire jobber samtidig. Jeg kom til Trondheim fra Narvik i 1990 for å ta utdannelse som ingeniør, og deretter har jeg jobbet som adjunkt, senior finansrådgiver i den islandske banken Glitnir, og ingeniør i næringsmiddelteknologi for å nevne noe. I tillegg til dette har jeg også jobbet som hotelsjef på skip for å tette oljebrønner i Kina med et mannskap 120 personer fra 19 ulike nasjoner. Denne erfaringen tar jeg med meg inn i politikken, nettopp fordi jeg legger vekt på å behandle mennesker skikkelig.

Hvordan har dine personlige erfaringer og opplevelser påvirket din politiske tenkning og engasjement?

På grunn av min brede internasjonale erfaring fra 49 land, ser jeg med bekymring på innvandringen fra islamske kulturer som forandrer vårt samfunn i en retning vi ikke ønsker. I flere år reiste jeg i krigssoner mellom Iran og Irak, en krig som varte fra 1980 til 88, med å laste olje fra Iran. Denne erfaringen åpnet øynene mine for voldspotensialet i islam, enten det dreier seg om sunni- eller sjiaislam. Erfaringen min fra Midt-Østen gjorde meg oppmerksom på rasismen og diskrimineringen vi ser i islamske kulturer. Dette trenger vi ikke i Norge.

Hvem er dine største forbilder eller inspirasjonskilder, og hvordan har de påvirket deg som person? 

Før valget i USA i 2016, var det opplest og vedtatt at Hillary Clinton skulle vinne presidentvalget, og ingen trodde at Donald J. Trump hadde noen som helst sjanse. Det folk glemmer er at Trump er en forretningsmann som først og fremst er opptatt av å levere resultater. Norgesdemokratene er partiet i Norge som ligger nærmest Trumps ideologi om å si America First, på samme måte som vi sier Norge først!

Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Mine venner beskriver meg som ærlig, rettferdig og medmenneskelig. Et eksempel på dette er at min kone og jeg støttet organisasjonen Misjon uten grenser i 22 år.

Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen? 

I Melhus har de et mottoet «100 år i eget hjem», men de glemmer at mange eldre dermed ofte opplever 30 år i ensomhet i eget hjem. Derfor må vi bygge ut sykehjem og eldreboliger der det sosiale skal være det viktigste, gjerne med høns eller andre dyr som vil engasjere beboerne. Jeg ønsker også at vinmonopolet skal åpne på Melhus for å hindre handelslekkasje til Trondheim.

Nasjonalt er det meget viktig for meg å stå for en politikk hvor vi tar vare på landbruket, slik at vi kan være selvforsynt. Norgesdemokratene sier nei til bruk av dyrka jord til store boligprosjekter. Vi må ta vare på de som har vært med på å bygge landet vårt.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt? 

Det er beklagelig at ytringsfriheten på mange områder blir undertrykt. Når det gjelder for eksempel innvandringspolitikk, har de som vil åpne Norges grenser for velferdsinnvandring fri til tilgang til media, mens vi som vil begrense innvandring fra islamske kulturer ikke får tilgang til mediene. For mange vil det også være et stigma fra de poltiske korrekte å uttale seg om disse spørsmålene. Men nettopp på grunn av at jeg har en så bred internasjonal erfaring, har jeg grunnlag for å uttale meg i disse sakene. Hovedstrømsmediene i Norge er rett og slett udemokratiske.

For de som vil sette seg dypere inn i sakene du brenner for, hvilke bøker, kommentatorer eller nettsteder vil du anbefale?

Document.no, inyheter.no og rights.no er viktige kilder til mer balansert kunnskap. Dette er medier som er oppriktige og ikke vrir på sannheten slik vi ser i hovedstrømsmediene.

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være offentlig engasjert i Norgesdemokratene? 

Jeg får gode tilbakemeldinger på at vi er et parti for fremtiden,  og jeg ser at vi er et parti som er flinke til engasjere folk, for eksempel på stand, og å treffe folk hvor de er. Vi må selvfølgelig bli bedre på markedsføring, slik at folk blir oppmerksomme på oss. Noen synes det er en belastning å være offentlig engasjert i et parti som Norgesdemokratene som er såpass tydelig om islam og følgene av islamsk innvandring, men for meg er det ikke noe problem så stå foran i denne striden.

___________
Norgesdemokratene i Melhus går blant annet til valg på

  • Fjerne eiendomsskatten, vi ønsker ingen ytterligere skatt på boliger.
  • Ønsker å styrke vilkårene for å drive jordbruk, samt hindre utbygging av dyrket mark .
  • Fjerne bomstasjoner, som er en kostnad for bilister, og samfunnet.
  • Styrke vedlikehold av kommunale veier
  • Styrke tilbudet i Melhus sentrum. Vinmonopolet må etableres i sentrum for å unngå handelslekkasje til Trondheim