Norgesdemokratene
Jan Einar Gravseth er Norgesdemokratenes listetopp i Nærøysund, Trøndelag

Jan Einar brenner for norsk selvforsyning, og derfor er han listetopp i Nærøysund

Jan Einar Gravseth fra Nærøysund i Trøndelag, på grensen til Nordland kaller seg en allsidig potet, og han vil øke norsk matproduksjon av kjøtt, fisk, poteter, kål annet i forhold til å å importere. Han vil beholde det norske, og derfor er han Norgesdemokratenes listetopp i Nærøysund.

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater

Jan Einar presenterer seg på følgende måte:

Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert? Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene?

Jeg har alltid vert på søken etter en politikk som var til å stole på og som ikke forandrer seg fra gang til gang. Den politikken som er kjørt i de siste årene har ikke fungert og den har blitt mer å mer personavhengig. Jeg har alltid søkt rettferdighet og stabilitet i samfunnet, og da jeg ble medlem av Norgesdemokratene fikk jeg en mulighet til å hjelpe partiet et stykke frem i Nærøysund så lenge partiet ønsker dette.

Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting?

Jeg har en allsidig arbeidskarriere, der jeg har jobbet som håndverker og i uteseksjonen i kommunen. Jeg har også tatt en helsefaglig høyskole utdanning og jobbet i kommunen i helsetjenesten og hos NAV. Så jeg kjenner til mange av fallgruvene i samfunnet.

Hvordan har dine personlige erfaringer og opplevelser påvirket din politiske tenkning og engasjement?

Jeg har opplevd dårlige tider og gode tider i landet. Mange av problemene som har oppstått er på grunn av kortsiktig tenking og manglende forståelse for hvordan ting egentlig foregår.

Hvem er dine største forbilder eller inspirasjonskilder, og hvordan har de påvirket deg som person?

Jeg har ikke så mange forbilder, men fordums politikere som sørget for at vi ikke solgte ut oljen og beholdt denne selv, er ting vi må gjøre med alle ressurser som tilhører Norge. Det var politikere som sørget for Norge først.

Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Jeg ønsker å løse problemene og sørge for at de blir gjort til landets og befolkningens beste.

Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen?

På lokalplan ønsker jeg/vi å sette søkelys på helse og eldrepolitikk sørge for en stabil kommuneøkonomi. Norge skal utnytte ressursene på en annen måte og sørge for at innbyggerne og landet har det det trenger av kraft og arbeidsplasser Vi har ikke behov for å være medlem av en EU-organisasjon som styrer landet som sitt eget. Vi bør styrke Forsvaret slik at vi kan støtte de organisasjonene vi er tilknyttet.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

Vi må produsere energi og mat i Norge. Beredskapen i Norge er skremmende lav, og Forsvaret er bygd ned gjennom mange år. Vi kan ikke fortsette med de brukne geværs politikk. I Norge har vi nok ressurser til å ta vare på vår egen befolkning. Det vi ikke har, kan vi selvfølgelig kjøpe, men vi kan også produsere litt dyrere mat i for eksempel drivhus. Vi kan spise den maten vi har, men vi trenger ikke importere så mye mat. Det er overforbruket vi blir feite av, altså ikke kjøttet, potetene og kålen vi blir feite av men sausen og sukkeret. Fisken blir rådyr når vi må frakte den til Kina for å sprøyte inn salt og vann? Hva slags vann får vi fra Kina? Dårlige handelsavtaler gjør at vi kjørere alt for mye hel fist fisk ut av Norge når vi kunne bearbeide råvarene i Norge.

For de som vil sette seg dypere inn i sakene du brenner for, hvilke bøker, kommentatorer eller nettsteder vil du anbefale?

Av journalister er det få som kan måle seg med Hans Wilhelm Steinfeldt. Når det gjelder bøker er Kjell Skartveit  en viktig forfatter, for eksempel med boken «Normløst». Kent Andersen sin bok  «Et varslet energisjokk» er også viktig for å avsløre og informere om den vanvittige energipolitikken i Norge. «Kunsten å krige» av Sun Zi er også oppe av og til. Les boken gratisk på Nasjonalbibliotekets nettsider, eller hør en engelsk lydbok. «Dere skal ikke erstatte oss!» av Renaud Camus, med forord av Øyvind Eikrem, er også en viktig bok for de som ser viktigheten av å bevare norsk befolkning.

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være offentlig engasjert i Norgesdemokratene?

Så langt er jeg meget fersk i virke, men med den støtten og velviljen i lokal-partiet og i partiet på fylkesnivå så vil dette gå meget bra. I Norgesdemokratene blir vi stadig bedre på organisasjonsbygging, å bygge hverandre gode. Vi setter altså Norge først!

Programmet for Nærøysund:

Skole

 • Opprettholde skolekretsene som i dag.
 • Beholde og styrke Nærøysundet skole slik at alle kan fullføre 10-årig skolegang der.
 • Reisetiden til elevene må være viktigere en rigide skolekretser. Skolekrets grenser bør derfor være flytende.
 • Lærerne skal ta tilbake klasserommet tilbake.
 • Mer tid til kunnskapsformidling og redusert til byråkratisk papir flytting.
 • Nulltoleranse for mobbing og omplassering av mobberen. Sterkere involvering av foresatte i mobbesaker.

Helse

 • Jobbe for at helse og eldre skal prioriteres før nye bygg og dyr infrastruktur skal bygges.
 • Kommunen må ansvarligjøre ledere og avdelingene.
 • Sikre eldres livskvalitet gjennom aktivitet god mat og omsorg.
 • Økt forebygging mot rus og økt satsing på psykiatri.
 • Behandling i stedet for oppbevaring.

Idrett og Sport.

 • Norgesdemokratene skal legge til rette for å få et motoranlegg i distriktet.

Kommuneutvikling.

 • Norgesdemokratene ønsker ikke å sette i gang nye praktbygg.
 • Skoler og infrastruktur skal vedlikeholdes og bygges ut ved behov.
 • Kommunen skal ha en administrasjon, og den skal drives så rasjonelt som mulig.
 • Alle kommunale kostnader som knytter seg til klimapolitikken skal opphøre.

Vannforsyning.

 • Rent vann er noe av det viktigste kommunen bidrar med.
 • Salsvatnet er et fullgodt og billig alternativ.
 • Dagens vannforsyning vil bli brukt som reserve og eventuelt som tillegg.

Eiendomskatt.

 • Fjernes.  Du skal ikke betale skatt for å bo i egen bolig.

Landbruk.

 • Folk i Nærøysund skal ha tilgang til kortreist mat, direkte fra bøndene.
 • Bøndene skal være en de av kommunens beredsskapsplan.
 • Ingen nedbygging av matjord.
 • Styrking av lokalprodusert mat.

Oppdrett.

 • Opprettholde aktiviteten i distriktet som tidligere.
 • Fisk som blir fanget /oppdrettet i kommunen skal slaktes og bearbeides i distriktet.

Bompenger

 • Norgesdemokratene vil ikke ha nye bompengeprosjekter.

Laksevegen.

 • Laksevegen på gjennomførses på kortest mulig tid.
 • Den raskeste ruten i fra Nærøysund til E6 skal foretrekkes.

Energi.

 • Det grønne skifte er preget av ensporet propaganda av vindmøller og vindmølleparker.
 • Vindmølleparker ødelegger norsk natur.
 • Norgesdemokratene vil forby denne type overgrep mot norsk natur i Nærøsund.
 • Vi vil legge til rette for fremtidige stabile alternative energi kilder.

Innovasjon.

 • I Nærøysund ønsker vi ikke statlig subsidiert virksomhet som for eksempel vindkraft og batteri/ gass produksjon.
 • Kommunen må ikke støtte bedrifter som vil legge produksjon i utlandet.

Migranter

 • I Nærøysund ønsker vi kompetent arbeidskraft velkommen, hvor næringslivet har behov.
 • Vi sier nei til velferdsmigrasjon og flyktninger til Nærøysund kommune.