Norgesdemokratene
Bekymret for innvandringen i Lillestrøm

Bekymret for innvandringen i Lillestrøm

Dette er en mail vi har mottatt, men ikke fra et medlem i ND.

Hei

Jeg bor i Lillestrøm.

Jeg henvender meg til Dere i beste hensikt som en oppdatering. Vi har gode tweets på X (Twitter) om utvikling av kriminelle handlinger hos flyktninger og innvandrere.

I mai i år deltok jeg i Trygghetsundersokelsen.no, som Justis og beredskaps DEP (+ OsloMet og 4EVIDENS) har sendt til 68.000 respondenter i Norge. Jeg var en av dem, kanskje fordi jeg tidligere har jobbet med Salten Politidistrikt og Kriminalitets-forebyggende Råd, om SLT (Samorden Lokale rus og Kriminalitets-forebyggende Tiltak) og satsing på forebyggende oppvekst i Bodø Kommune.

Jeg kunne IKKE svare på 50% av undersøkelsen siden den dreide seg om utrygghet knyttet til kjønn og seksualitet — i beste PRIDE-ånd, for at Justisministeren skal få PR ved å ta problemstillingen på alvor.

Ingen spørsmål om alvorlig kriminalitet som vi nå ser utfolder seg hos Innvandrer-befolkningen. Dere kjenner sikkert til at alle store kommuner, og alle bydelene i de største byene som Oslo og Bergen, har sin SLT-koordinator som skal være i forkant av kriminalitet sammen med politidistriktet.

Bare her i Lillestrøm er det mange utrygge arenaer i sentrum og tilstøtende områder, med kriminelle og slåsskamper. Kommunen tar imot så mange flyktninger at det er sjeldent å se etniske norske på sosiale arenaer som Centrum og biblioteket.

Jeg synes også dere skal ta dere en tur til biblioteket i Bjørvika — dette biblioteket fylles opp av enslige mødre fra flyktningefamilier med mange barn. Det er ofte så fullt av barnevogner og flyktninger som fyller opp både hele områder, studieplasser og avslapningssofaer at det er liten sjanse for meg å få plass om jeg kommer en time etter åpningstiden. Etnisk norske besøkende er henvist til kaféen i første etasje.

Jeg har snakket med biblioteket om situasjonen, og de sier de først og fremst skal skape en sosial møteplass for flyktninger og dets like. Ikke noe tradisjonelt bibliotek m.a.o. Det er klart det blir UTRYGT om vi etnisk norske skal bortvises fra sosiale møteplasser, og stadig må tåle utrygge situasjoner i nabokommunen — fordi politiet ikke prioriterer å etterforske alvorlig kriminalitet. Dette er det mange eksempler på i Lillestrøm. Øst Politidistrikt bruker enorme ressurser på de 3 meritterende Lørenskog-sakene.

All kriminaliteten fra flyktninger er ikke tema i slike nasjonale undersøkelser. Dette viser bare at Regjeringen ikke er i nærheten av å ta situasjonen på alvor.

Jeg håper dere ser denne mailen som et forsøk på engasjement.

Lykke til med valget, og jeg håper dere ruster opp til Stortingsvalget i
2025 for det er på tide med en ny blå Regjering.

Hilsen bekymret beboer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com