Norgesdemokratene
Da er kommune- og fylkestingsvalget 2023 endelig overstått.

Vel overstått valg

Da er kommune- og fylkestingsvalget 2023 endelig overstått.

Kjære Norgesdemokrater!

Vi takker nok en gang for fantastisk innsats i valgkampen, fra mange engasjerte tillitsvalgte og medlemmer av Norges beste parti!

Vi har ventet på endelig resultat over hele landet. Derfor er ikke denne sendt ut tidligere. Fremdeles er det uklart noen steder, men vi velger å sende denne ut nå uansett.

Også i mange kommuner som ikke har fått mandat denne gangen, er det gjort enorm innsats. Manglende mediedekning og også direkte motarbeiding fra ulike aktører, har imidlertid begrenset publisiteten og effekten av mange ellers veldig gode saker og initiativ.

Nedenfor finner dere en oversikt som viser de kommunene hvor ND har fått høyest oppslutning, og hvor vi fikk mandater:

Vel overstått valg

Fremdeles gjenstår en del fintelling og justeringer av tallene. Det kan bl.a ha vært gjort noen feil i tellingen, der enkelte partier antakelig ikke er blitt godskrevet alle sine forhåndsstemmer.

Som dere ser, er resultatene sterkt varierende for alle partier, avhengig av kommune. ND har generelt gjort det bra i de distriktskommunene vi har stilt liste i, mens resultatet er relativt labert i storbyene ift våre forventninger.

Det er viktig å ikke sammenligne landsresultatet med en stortingsvalgs-situasjon. Vi har kun stilt liste i et mindretall av kommunene. Trolig har vi dekket omtrent halvparten av velgerne på landsbasis. Derfor er landsresultatet også bare omtrent halvparten av hva det trolig ville ha vært om vi hadde stilt lister overalt.

Som dere vet har vi også kjemper mot medieboikott samt utelukking fra debatter og mange valgomater. Dette hjelper selvfølgelig ikke på kunnskapen om ND blant velgerne. Ei heller hjelper sponsede og grundig forberedte drittpakker med lav sannhetsgehalt, fra våre mest ekstreme politiske motstandere.

Derfor vil jeg si at resultatet etter forholdene er akseptabelt, selv om vi selvsagt kunne ha ønsket oss et veritabelt valgskred for Norges beste politikk.

Nå skal Sentralstyret og fylkeslederne foreta en evaluering av valgkampen, og høste lærdom til neste slag, som snart begynner. Da gjelder det et enda viktigere valg – stortingsvalget 2025.

Vi har nå sikret oss ti utstillingsvinduer i norske kommuner. Her vil vi kunne få vist frem politikken vår mye bedre enn i kommuner der vi ikke har folkevalgte som blir hyppig referert i media.

Jeg vil benytte anledningen til å gratulere våre tillitsvalgte i de kommunene og fylkene som klarte å komme gjennom nåløyet til kommunestyret. Godt jobbet!

Etter hvert kommer vi i Sentralstyret tilbake med mer informasjon til dere.

Norge først!

Geir Ugland Jacobsen

Geir Ugland Jacobsen

Siviløkonom og Partileder i Norgesdemokratene

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com