Norgesdemokratene
Geir med tilsvar til Dagbladet

Geir med tilsvar til Dagbladet

Kontrasten til den imøtekommende behandlingen som Rødt og MDG fikk på veien fra minimal oppslutning til byråd og storting, er ekstrem.

Geir sitt tilsvar har Dagbladet allerede begravet nederst i avisa.

Bruk denne lenken om du vil se det originale tilsvaret.

Her er tilsvaret gjengitt, og med video fra Garfors på Landsmøtet:

Dagbladet kastet seg over saken om Amund Garfors på onsdag, og følger opp med en ekstremt politisert og lite objektiv leder på torsdag, som ikke kan stå uimotsagt.

På fredag (i dag) kom det en ny, tynn, villedende og hatefull drittpakke fra Filter nyheter.

Vår kritikk av de etablerte partienes politikk (både under forrige og dagens regjering), har medført forsøk på demonisering i media som selv forfekter den rådende politikk. Hovedmålet er åpenbart «ekskludering» av ND fra offentligheten, ved å stigmatisere og diskreditere, og helst unngå å nevne og eksponere partiet.

Media siler og manipulerer synkront, og styrer hvem som skal hjelpes fram, og hvem som skal holdes tilbake.

Da tidligere Demokratene (nå ND) kom på banen med sin nysatsing, tidlig i 2021, og passerte tre prosent på målinger allerede i første halvår, gikk norske medier sammen om en helt ny og udemokratisk praksis for å hindre ND i å nå sperregrensen før stortingsvalget. Siden har det vært slik.

Norgesdemokratene forsøkes demonisert og latterliggjort av både medier og politiske motstandere. Kun når media har noe de mener kan skade partiet, får vi omtale.

Vi ser at det vitterlig er en målrettet kampanje mot ND som pågår, sponset av den politiserte foreningen «Fritt Ord», som i dette tilfellet støtter undergraving av ytringsfrihet og demokrati, stikk i strid med sitt formål.

Dagbladet henger seg på med en søkt og nesten infantil demonisering som vi kjenner godt fra ytre venstre, ikke minst fra enkelte i partiet Rødt.

Avisa gjør et desperat forsøk på å assosiere terroristen ABB med et politisk parti som på ingen måte støtter vold eller terror.

Ellers er vi vant med å bli stemplet som fascister, nazister og rasister av miljøer langt ute på venstresiden, som ikke har saklige argumenter mot vår politikk. De nevnte glosene er totalt uten berettigelse, men brukes som hersketeknikk mot alle som er saklig og legitimt kritiske til norsk innvandringspolitikk. Stemplingen ledsages ofte av dårlig skjulte oppfordringer til vold.

Denne type demonisering foregår ofte uten at den det gjelder får forsvare seg. Den kan føre til uberettiget og udemokratisk ekskludering. Den er definitivt også farlig, da de stigmatiserende og uriktige betegnelsene «rettferdiggjør» vold og sabotasje for fanatiske individer, og derfor må ses som en oppfordring til slikt.

«Guilt by association»: Dagbladet plukker ut to partimedlemmer uten sentrale roller i partiet, og prøver å gi inntrykk av at enkeltstående, og til dels gamle private sleivspark fra disse, representerer partiets politikk. Det skapes videre et ullent inntrykk av at noe kritikkverdig kan være sagt under formelle omstendigheter på partiets landsmøte, hvilket er usant. Partiet har likevel uttrykkelig tatt avstand fra individuelle private uttalelser som ikke kan forsvares.

Uansett ser ikke ND seg som noe tankepoliti for alle partiets medlemmer. Vi kan ikke ta ansvar for, og ei heller overvåke, tolke og sensurere alt som sies av enkeltmedlemmer i alle sammenhenger. Norgesdemokratene ga for øvrig i 2022 amnesti til mange tidligere ekskluderte medlemmer. Dette fordi vi mener at noen eksklusjoner har skjedd på for tynt grunnlag, eller at noen som var blitt ekskludert for brudd på vedtektene angret på eventuelle feil som var gjort, og ikke representerte noen fare.

Hvordan kan Dagbladet få seg til å fordømme hele partiet på
så tynt grunnlag?

Dette er svært søkt og inkonsekvent i behandlingen av andre partier, og sier mer om Dagbladets politiske agenda enn om Norgesdemokratene.

Vi kan ikke huske at Dagbladet har gått ut med en offentlig oppfordring om å bannlyse et helt parti fordi enkeltstående medlemmer av partiet har kommet med kontroversielle eller sågar usanne uttalelser, eller har begått kriminelle handlinger eller gjort andre feil.

Det har vitterlig skjedd mye i andre partier både av skremmende, krenkende og kriminell atferd, som Dagbladet ikke har funnet det opportunt å identifisere hele partier med, og ei heller fraråde folk fra å stemme på dem.

De har så vidt oss bekjent for eksempel aldri bedt folk å la være å stemme på Rødt fordi partilederen viste seg å være en tyv, på Arbeiderpartiet på grunn av hva partiets ordfører i Våga viste seg å være, eller på partier der flere av deres folkevalgte har svindlet til seg penger fra staten eller har misbrukt sin stilling til egen vinning.

Stein i glasshus? AKP/ML programfestet væpna revolusjon. Det var et politisk parti som åpent støttet verdens verste despoter og massemordere. Var ikke det farlig? Mange tidligere AKP’ere har fått alle akkreditiver og noen har fått lederposisjoner både i store medier, i politiske partier og i samfunnet for øvrig, etter sin tid i AKP/ML. Dagbladet har vært merkelig lite opptatt av dette, og har løftet fram utallige «favoritter» fra dette miljøet.

Partiet Rødt bygger på restene av AKP, og nedstammer direkte fra et ekstremt voldsdyrkende og reelt farlig miljø, og avslører slektskapet til stadighet.

Dagbladet har ingen problemer med dette. Hva med litt konsistens, Dagbladet? For troverdighetens skyld?

Norgesdemokratene er Norges eneste komplette
nasjonalkonservative parti.

Vi mener at styringen av Norge for tida er elendig.

Vi setter Norge og det norske folk først i ett og alt.