Norgesdemokratene
Tina, den tyske fastlegen som setter Norge først, er listetopp i Tysvær

Tina, den tyske fastlegen som setter Norge først, er listetopp i Tysvær

I Tysvær, Rogaland ledes Norgesdemokratene av den tyske fastlegen Tina Sparchholz (54) sammen med andrekandidat Kathrine Bakkevig gikk ut av Høyre da Tysvær kommune ble overkjørt av Tina Bru. Nå skaper de to et bra team til å utfordre de som har styrt i alle år.

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater.

Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert? Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene?

Min motivasjon til å engasjere meg politisk er: Vil du ha forandringer så må du gjøre en innsats selv! Jeg har alltid vært interessert og engasjert i politikk, men mitt politiske ståsted har endret seg i løpet av livet mitt. Jeg vokste opp i tidligere Øst-Tyskland og mine erfaringer har preget min politiske reise.

Da jeg leste Norgesdemokratenes sitt program så fant jeg for første gang et partiprogram der jeg kunne se meg enig i det meste. ND har etter min mening en tydelighet som alle andre partier ikke har. I tillegg setter de Norge som land og nasjon først og det er noe jeg mener er viktig. Derfor valgte jeg å bli medlem i ND. Jeg hadde ingen planer om å stille til valget, men hvis ingen våger å stikke nesa frem  så vil det ikke bli en endring.

Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting?

Som utdannet lege og arbeidsinnvandrer kan jeg nok tilføre mye nyttig til både partiets utvikling men også til kommunal politikk.

Hvem er dine største forbilder eller inspirasjonskilder, og hvordan har de påvirket deg som person?

En av mine største forbildet var min bestemor som har opplevd 2. verdenskrig  og mistet sin mann tidlig etter krigen. Hun lærte meg å stå opp for andre som ikke kan gjøre det for seg selv og være åpen og ærlig om hva jeg tenker og mener ,selv om andre mener noe annet. ” Det går ikke, jeg kan ikke”…det fantes ikke hos min bestemor.

Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Jeg er en person som ikke snakker rundt grøten.Utfordringer skal løses og det starter med at man sier ifra om det. Som framtidig kommunepolitiker, tenker jeg at man har fått en oppgave til å forvalte kommunens ressurser på en ansvarsfull måte, med fokus på at de basale behovene i kommunen skal ivaretas på best mulig måte.

Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen?

Når det gjelder den kommunen jeg bor i, så er det 3 områder jeg brenner mest for.

  • Vindkraft
  • Eldreomsorg
  • Skolemiljø

På disse områdene har jeg god kompetanse som fastlege.

Nasjonalt er jeg opptatt av at vi som arbeidsinnvandrere må bidra mer i den offentlige debatten om de utfordringer innvandringen kan medføre hvordan disse kan løses.

Jeg ønsker meg en mer detaljert diskusjon om hvilke type innvandring som er ønsket og nødvendig for Norge. Derfor må det stilles tydelige krav til innvandrere som kommer til Norge.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

Ønsker du at Norge skal være et land der folk kan leve trygd og i velstand, der vi tar vare på eldre og syke, der barn kan vokse opp uten bekymringer og med en lys fremtid og der voldshendelser er en sjeldenhet og ikke en daglig sak, da må du engasjere deg og sette deg inn i dagens politikk. Ikke stå på sidelinjen og tro at noen andre vil ordne dette for deg!

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være offentlig engasjert i Norgesdemokratene?

Det å engasjere seg politisk er både spennende og givende. Jeg har dessverre også opplevd ubehagelige og uønskede hendelser. Som tillitsvalgt i Norgesdemokratene er det en ekstra belastning, diskriminering og hets siden vi har en tydelig mening om blant annet innvandring.

Jeg vet selv at jeg er verken høyreekstrem og rasistisk, og jeg har aldri vært opptatt av hudfarge, etnisk tilhørighet eller religion. Men jeg er opptatt av rettferdighet, gjensidig respekt og toleranse. Og som innvandrere er jeg spesielt opptatt av at jeg selv må jobbe for å være en del av det norske samfunnet ved å bidra til velferden og respekterer Norge sine kulturelle og historiske røtter. Det å lære seg det norske språket, jobbe og oppdrar mine barn til å være tolerante mennesker som er godt integrerte i det norske samfunnet , har vært mitt bidrag til at jeg kan i dag sier at Norge er mitt hjem. Også som lokalpolitiker skal jeg jobbe for Norge!