Norgesdemokratene
Jon Asbjørn stiller til valg for Norgesdemokratene i Levanger for å forhindre en politistat. Jon Asbjørn Augdal har lang praktisk erfaring som anleggstekniker, og derfor har han også god grunn til å være kritisk til det såkalte grønne skiftet, og han er en sterk motstander av vindturbiner, som han kaller vindturbiner, ikke vindmøller. Han er bekymret for at demokratiet og ytringsfriheten i Norge er i fare, at vi kan bli en politistat, og derfor er han Norgesdemokratenes listetopp i Levanger, Trøndelag.

Jon Asbjørn stiller til valg for Norgesdemokratene i Levanger for å forhindre en politistat

Jon Asbjørn Augdal har lang praktisk erfaring som anleggstekniker, og derfor har han også god grunn til å være kritisk til det såkalte grønne skiftet, og han er en sterk motstander av vindturbiner, som han kaller vindturbiner, ikke vindmøller. Han er bekymret for at demokratiet og ytringsfriheten i Norge er i fare, at vi kan bli en politistat, og derfor er han Norgesdemokratenes listetopp i Levanger, Trøndelag.

Se presentasjonen av 80 kandidater på 80 dager frem mot 10. september på demokratene.org/kandidater.

Hva var det som fikk deg til å bli politisk interessert? Og hva er det som motiverer deg til å stille til valg for Norgesdemokratene?

Det hele startet med at jeg fryktet for at demokratiet blir byttet ut med en politistat, og Norgesdemokratene er det eneste partiet som kan gjøre noe med dette. Som gammel anleggstekniker, ser jeg at det grønne skiftet er en katastrofe for miljøet.

Hva er din bakgrunn, og hva har du gjort tidligere som du kan ta med deg videre inn i kommune/fylkesting?

Når det gjelder politisk arbeid er jeg helt ny, me på den andre siden, tar jeg igjen for det med god livserfaring. I yrkeslivet har jeg vært både verneombud, mellomleder og fagforeningsleder. Dette blir godt å ta med seg videre inn i politisk arbeid. I Skanska jobbet i 10 år, og store deler av den tiden var jeg verneombud.

Hvordan har dine personlige erfaringer og opplevelser påvirket din politiske tenkning og engasjement?

I Trøndelag og Levanger preges vi at et klimahysteri. Dette påvirker økonomi, og vi må opplyse folk slik at får dårligere råd. Dette ser vi spesielt med eldre og uføre som får dårigere råd på grunn av vanvittige prosjekter som markedsføres som miljøtitak uten å bedre miljøet.  

Hvordan ville du beskrive din arbeidsstil, og hvordan vil dette påvirke din rolle som kandidat og eventuelt som folkevalgt politiker?

Først og fremst er jeg en praktiker, som folk setter pris på. Jeg er alltid åpen for praktiske løsninger uten å tenke alt for mye teori. Jeg har til og med fått blomster fra lærlinger fordi jeg var i stand til å formidle kunnskapen min på en god måte

Hva er noen av de viktigste sakene for deg lokalt, nasjonalt og internasjonalt og hvordan vil du personlig bidra til å få disse sakene på dagsordenen?

  • Levanger er et godt sted å bo, og jeg heier på ytringsfriheten og at sannheten skal råde. Politisk styrt presse er i ferd med å ødelegge den offentlige debatten. Derfor stiller jeg meg tvilende til det såkalte grønne skifte som alt for ofte skaper unødvendig klimaangst.
  • Nå håper jeg Levanger kommune motstå presset om å investere i ulønnsomme vindturbiner som krever massive subsidier i mange år. Dette er fremelsket av såkalte grønne ideer. Vi trenger gode bedrifter som skaper varige produkter i lokalsamfunnet, som ikke baseres på flyktige subsidier fordi det skal være ”grønt”
  • Jeg brenner for at ungdom skal få like muligheter innen utdanning, praksis i arbeid og deltakelse i idrett og fritidssysler.
  • Kjernefamilien må styrkes, og eldre må møtes med valgfrihet, verdighet, forståelse og respekt
  • Den dyrkede jorda må vernes som å støtte opp om selvbergingen i Levanger. Derfor vil jeg oppfordre folk i Levanger og Trøndelag til å stemme på Norgesdemokratene.

Hvis du skulle formulere ditt sentrale budskap til den norske samfunnsdebatten på noen få setninger, hva ville du sagt?

Vi må bli mye mer kritisk til det som serveres i hovedsstrømsmediene, og i alternative medier som for eksempel Document og uavhengige forfattere som står for egne meninger uten å være politisk styrt som vi ser mange andre er. Kent Andersen har skrevet mange gode bøker om klimahysteriet, og han formulerer seg på en enkel og forståelig. Selv er jeg medlem av Documents venner, og jeg imponert over det de får til.

Kan du fortelle litt om hvordan det er å være offentlig engasjert i Norgesdemokratene?

Når man er uten erfaring i politikken i tillegg til at jeg har andre forpliktelser utenfor politikken, krever det at jeg må få mer støtte fra mer erfarne folk i Norgesdemokratene. Men politisk engasjement og representasjon i kommunestyret i Levanger er ikke noe som skremmer meg i det hele tatt.

Kristian Kahrs