Norgesdemokratene
Rødt støtter vold mot motstandere

Rødt støtter vold mot motstandere

Rødt og Rød Ungdoms aksept for vold er et samfunnsproblem

I dagens papirutgave av Klassekampen avklarer Rødt-politiker Sofia Rana hva hun tenker om kniv- og batongangrep mot meningsmotstandere på sommerleir:

Ifølge Sofia Rana er den franske sommerleiren Rasmussen viser til, ikke for barn, men kamptrening for voksne høyreradikale.

Rana mener at angrepet var legitimt, fordi det ifølge henne ikke var mindreårige som ble rammet, og fordi hun hevder det foregikk “kamptrening” (som i realiteten var selvsforsvarstrening) på rojalistforeningens sommerleir.

Dette er skremmende holdninger fra en person som står på andreplass for Rødt i Oslo.

Hvis man følger Ranas logikk om at vold er et legitimt politisk virkemiddel mot meningsmotstandere som trener selvforsvar, blir også hennes eget ungdomsparti og SVs ungdomsorganisasjon, (Sosialistisk Ungdom) legitime terrormål. Disse to partiene på ytre venstre er de eneste i Norge som organiserer selvforsvarstrening for sine medlemmer.


Lenke til Sofia Ranas tweet: https://twitter.com/emilaasheim/status/1679503774933561344

For oss som ikke ønsker en voldsspiral mellom ytre venstre og den allmenne befolkningen i Norge, er det viktig at ansvarlige politikere i alle partier tar avstand fra denne typen farlig retorikk som Rana her gir til kjenne.

Norgesdemokratene (ND) har tidligere mistenkt at medlemmer av Rød Ungdom (RU) ved flere anledninger at opptrådt maskert på demonstrasjoner.

Maskering på offentlig sted er ulovlig (politiloven §11) og kan bidra til at man begår handlinger man ellers ikke ville ha gjort om man var identifiserbar.

At RU-leder Liv Müller Smith-Sivertsen, i dagens Klassekampen, bekrefter at dette er organisert og ønsket fra partiet, kan tyde på at RU er i ferd med å radikaliseres. 

RU har selv begynt å tilby medlemmene sine sikkerhetskurs. Her oppfordres til å skjule ansikt og andre identifiserbare kjennemerker om de skal demonstrere mot organisasjoner på ytre høyreside

ND ønsker et samfunn hvor ingen møter fredelige ytringer med vold eller trusler om vold, scenenekt eller andre antidemokratiske tiltak.


Anmeldelse mot partiet Rødt

ND har ved en tidligere anledning levert inn en anmeldelse mot partiet Rødts, Siavash Mobasheri, for brudd på straffeloven.

Grunnlaget for anmeldelsen er ytringer gruppeleder for Rødt sin bystyregruppe i Oslo, Siavash Mobasheri, kom med i full offentlighet den 30. oktober til en venstreradikal forsamling foran Stortinget.

Ytringene det gjelder er:

… det er riktig, men la oss ikke glemme nazistene i Demokratene og nazistene i Alliansen.

Den nordiske motstandsrørelsen, Demokratene og Alliansen har ikke livets rett.

Deres prat om ytringsfrihet er bare et skalkeskjul for å dra samfunnsdebatten mot høyre og lage en grobunn for en fascistisk politikk.

Derfor skal de ikke ha rett til å ytre seg fritt i det åpne rom. Nazister skal alltid bli møtt med tydelig motstand. De skal overdøves og jages fra byen vår.

Demokratene anmelder Rødt-politiker for trusler

Demokratene anmelder Rødt-politiker for trusler

Fra Facebook

Antidemokratiske uttalelser

ND mener at utsagnene, både hver for seg og i sammenheng, er hatefulle og antidemokratiske, og direkte oppfordringer til brudd på straffeloven.

ND har nylig sendt spørsmål til valgmyndighetene om slik oppfordring og karakterisering av politiske motstandere er akseptabel oppførsel fra noen som ønsker å stille til offentlige valg i Norge.

Ettersom byrådsleder Raymond Johansen også deltok på nevnte venstreradikale forsamling, vil ND spørre byrådsleder Raymond Johansen (AP) om hvorvidt han mener at det er greit at en byrådsleder applauderer feilaktige påstander om at politiske motstandere er nazister, samt ytringer om at de samme ikke har livets rett, og at de skal jages fra det offentlige rom?

De nevnte påstander kan ikke oppfattes som annet enn grov sjikane, urettmessig og skadelig offentlig stigmatisering, og oppfordring til vold.

Forholdet er derfor anmeldt.

iNyheter har også skrevet en sak om anmeldelsen her.

For de som har spørsmål til denne pressemelding kontakt: org-nest@demokratene.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev: norgesdem.substack.com